|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Website ngưng hoạt động, Apax Holdings bị xử phạt

08:37 | 17/05/2024
Chia sẻ
Apax Holdings bị phạt tổng cộng 112,5 triệu đồng do hai vi phạm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Đầu tư Apax Holdings (Mã: IBC). Tổng số tiền bị phạt 112,5 triệu đồng do hai vi phạm.

Thứ nhất, Apax Holdings bị phạt 20 triệu đồng do vi phạm quy định về phương tiện báo cáo, công bố thông tin. Cụ thể, trang thông tin điện tử của Apax Holdings (https://apaxholdings.com.vn/) hiện nay không còn hoạt động.

Công ty của ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị, cổ đông lớn, còn được biết đến với tên gọi “Shark Thủy”) cũng bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với hàng loạt tài liệu về báo cáo tài chính, báo cáo định kỳ tình hình sử dụng nguồn vốn, báo cáo tình hình quản trị công ty, báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Apax Holdings công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với nhiều báo cáo tài chính/giải trình chênh lệch báo cáo tài chính và biên bản/nghị quyết họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trước đó vào tháng 4, Ủy ban Chứng khoán cũng đã xử phạt 92,5 triệu đồng đối với CTCP Anh ngữ Apax (Apax English) vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Đây là công ty con của Apax Holdings.

Liên quan đến công bố thông tin, Ủy ban Chứng khoán vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Camimex (Mã: CMX).

Camimex bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố thông tin định kỳ đối với các tài liệu: tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022; công bố thông tin định kỳ không đúng thời hạn đối với tài liệu: tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022.

Lai Phong