Nhà đất

Vũng Tàu ‘khai tử’ Khu du lịch Kim Cương sau 15 năm đình trệ

10:42 | 19/08/2019

Chia sẻ

Dự án Khu du lịch Kim Cương được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2005 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện một số thủ tục pháp lí liên quan và thực hiện các bước tiếp theo để triển khai xây dựng.

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành văn bản chấm dứt hoạt động dự án Khu du lịch Kim Cương tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền do CTCP May và Xây dựng Huy Hoàng làm chủ đầu tư (CĐT).

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục đất đai sau khi chấm dứt hoạt động dự án theo qui định Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định qui định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Long Điền phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xử lí các thủ tục thuộc lĩnh vực quản lí của ngành.

UBND huyện Long Điền thực hiện thông báo việc chấm dứt hoạt động dự án và rà soát, công bố qui hoạch của khu đất sau khi chấm dứt hoạt động dự án cho người dân trong khu vực dự án đúng theo qui định.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có đề xuất chấm dứt hoạt động của Khu du lịch Kim Cương bởi dự án chậm triển khai do trách nhiệm của nhà đầu tư.

Cụ thể, Sở báo cáo, dự án Khu du lịch Kim Cương được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2005 với diện tích 1,73 ha.

Từ khi được chấp thuận chủ trương, CĐT mới chỉ thực hiện thỏa thuận địa điểm, được phê duyệt qui hoạch chi tiết 1/500, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Đến nay, CĐT vẫn chưa thực hiện một số thủ tục pháp lí liên quan cũng như thực hiện các bước tiếp theo để triển khai xây dựng khiến dự án bị chậm triển khai.

Theo kết luận thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường, CTCP May và Xây dựng Huy Hoàng chưa đưa đất dự án vào sử dụng theo đúng mục đích được giao.

Cùng với đó, kết luận của Thanh tra Chính phủ và ý kiến Kiểm toán Nhà nước cũng đề nghị chấm dứt hoạt động dự án này do vi phạm nghĩa vụ pháp lí về đất đai, tài chính...

N. Lê