Tài chính

Vừa nhận tiền xong từ KEB Hana, BIDV lại tiếp tục phát hành 4.500 tỉ đồng trái phiếu tăng vốn cấp 2

10:53 | 04/11/2019

Chia sẻ

Đây là lô trái phiếu thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa thông báo phát hành ra công chúng 450.000 trái phiếu với mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của BIDV theo quy định hiện hành. Trong đó, có 400.000 trái phiếu kì hạn 7 năm đáo hạn 2026 và 50.000 trái phiếu kì hạn 10 năm đáo hạn 2029.

BIDV cho biết, ngân hàng phát hành trái phiếu để tăng quy mô vốn, tạo thêm kênh thu hút vôn trung và dài hạn.

Cụ thể, BIDV sẽ dùng 1.800 tỉ đồng để đáp ứng nhu cầu cho vay vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại công nghiệp; 1.100 tỉ đồng sản xuất, phân phối điện, khí đốt; 400 tỉ đồng xây dựng và 1.200 tỉ đồng lĩnh vực khác.

Thời gian nhận đăng ký mua trái phiếu từ 1/1/2019 đến 20/11/2019.

bid

Nguồn: BIDV.

Trước đó, vào đầu tháng 10, BIDV đã thực hiện phân phối 249.932 trái phiếu 2026 (mệnh giá 10.000.000 đồng/trái phiếu) và 50.000 trái phiếu 2029 (mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu). Tổng giá trị chào bán thành công gần 3.000 tỉ đồng.

Đối với 249.932 trái phiếu 2026, nhà đầu tư cá nhân trong nước mua 601 tỉ đồng trái phiếu, chiếm 24,38% tổng giá trị chào bán; Nhà đầu tư tổ chức trong nước giữ gần 1.850 tỉ đồng trái phiếu, chiếm 75,35% tổng lượng chào bán.

Trong khi đó, ở loại trái phiếu 2029, nhà đầu tư cá nhân trong nước "ôm" hơn 260 tỉ đồng trái phiếu, chiếm 52,2% tổng lượng chào bán còn nhà đầu tư tổ chức trong nước mua 234 tỉ đồng trái phiếu, chiếm 47,5% tổng lượng chào bán.

Liên quan đến việc bán vốn cho KEB Hana Bank, BIDV cho biết đã hoàn tất phát hành riêng lẻ hơn 603,3 triệu cổ phiếu cho đối tác với giá bán 33.640 đồng/cổ phiếu vào ngày 31/10.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (31/10).

Tổng số tiền thu về từ việc chào bán cổ phiếu là hơn 20.295 tỉ đồng. Sau khi trừ gần 27 tỉ đồng chi phí phát hành, BIDV thu ròng hơn 20.268 tỉ đồng.

Với việc phát hành thành công lượng cổ phiếu trên, vốn điều lệ của ngân hàng đã tăng thêm 6.033 tỉ đồng từ mức 34.187 tỉ đồng lên hơn 40.220 tỉ đồng, tương ứng với số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là hơn 4,022 tỉ cổ phiếu.

T.H