|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

VPBank lấy ý kiến Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025

15:52 | 14/12/2023
Chia sẻ
VPBank đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về các vấn đề như Phương án cơ cấu lại, điều chỉnh Điều lệ và một số nội dung khác.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. (Ảnh: VPBank).

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa công bố công văn và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về Phương án cơ cấu lại VPBank gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025 cũng như bổ sung Điều lệ và một số nội dung giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị. 

Kèm theo đó là Phiếu lấy ý kiến cổ đông về ba nội dung trên. Thời gian chậm nhất để cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến chậm nhất là 17h ngày 25/12/2023, tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian nhận thư điện tử. 

Bản dự thảo về Nghị quyết ĐHĐCĐ có ba nội dung chính. Trong đó, Phương án cơ cấu lại VPBank gồm 8 phần, bao gồm đánh giá lại kết quả thực hiện giai đoạn trước, tình hình hoạt động cũng như xác định mục tiêu, giải pháp cơ cấu lại. 

Nghị quyết cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung ba nội dung trong Điều lệ. Thứ nhất, bổ sung khái niệm “Người nội bộ” bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, thư ký công ty, người phụ trách quản trị công ty và người được ủy quyền công bố thông ty. 

Thứ hai, Nghị quyết đề xuất bãi bỏ Điều 49 - Khoản 5 quy định trường hợp cổ đông nước ngoài tham gia HĐQT phải có các điều kiện: tuân thủ quy định về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ và không được giữ chức Chủ tịch HĐQT của VPBank. 

Cuối cùng, Điều 51 - Khoản 1 được đề xuất sửa đổi theo hướng điều chỉnh điểm "nn", bổ sung điểm "oo" và "pp". Cụ thể, khoản này được điều chỉnh theo hướng quy định rõ từng trách nhiệm về triển khai Phương án cơ cấu lại, thỏa thuận và các vấn đề liên quan đến cổ đông nước ngoài và các nhiệm vụ, quyền hạn khác. 

Nghị quyết cũng đề xuất giao HĐQT thực hiện các nội dung liên quan đến xây dựng nội dung, triển khai thực hiện Phương án cơ cấu lại cũng như hoàn thiện sửa đổi Điều lệ VPBank. 

Minh Quang

Khối ngoại giảm sức ép bán ròng tuần VN-Index hồi phục
Trong tuần 8 – 12/4, khối ngoại tiếp tục xả ròng trên HOSE với giá trị gần 1.164 tỷ đồng nhưng so với tuần trước quy mô đã giảm gần một nửa. Tính chung toàn thị trường, NĐT ngoại bán ròng hơn 970 tỷ đồng.