|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

VPBank chuẩn bị giải tỏa gần 8 triệu cổ phiếu từ đợt phát hành ESOP 2019 và 2020

09:46 | 20/12/2022
Chia sẻ
VPBank dự kiến giải tỏa 4,35 triệu cổ phiếu tương đương 35% số lượng đăng ký niêm yết bổ sung của đợt phát hành ESOP 2019 và 3,5 triệu cổ phiếu tương đương 35% số lượng đăng ký niêm yết bổ sung của đợt phát hành ESOP 2020.

  Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Nguồn: VPBank)

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank – Mã: VPB) vừa thông báo về việc giải tỏa 35% đợt 3 cổ phần hạn chế chuyển nhượng phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2019 (ESOP 2019) và giải tỏa 35% đợt 2 cổ phần hạn chế chuyển nhượng phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động năm 2020 (ESOP 2020).

Cụ thể, VPBank dự kiến giải tỏa 4,35 triệu cổ phiếu (tương đương 35% số lượng đăng ký niêm yết bổ sung của đợt phát hành ESOP2019) và 3,5 triệu cổ phiếu (tương đương 35% số lượng đăng ký niêm yết bổ sung của đợt phát hành ESOP2020). Thời gian dự kiến giải tỏa là ngày 20 - 26/12/2022.

Trước đó, năm 2020, VPBank đã chào bán 17 triệu cổ phiếu ESOP cho 745 cán bộ nhân viên với giá 10.000 đồng/cp.

Số cổ phiếu phát hành bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm và được giải tỏa dần theo tỷ lệ 30% số cổ phần được mua sẽ được giải tỏa sau 1 năm, 35% cổ phần sẽ được giải tỏa sau 2 năm; 35% cổ phần sẽ được giải tỏa sau 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Năm 2019, VPBank cũng đã phát hành 31 triệu cổ phiếu ESOP cho 725 nhân viên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này có thời gian giải tỏa tương tự với đợt phát hành năm 2020.

Mới đây, VPBank thông báo vừa phát hành 30 triệu cổ phiếu quỹ VPB cho người lao động theo chương trình ESOP, tương đương với 0,675% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Các cổ phiếu ESOP này bị hạn chế chuyển nhượng tối đa ba năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán 16/8/2022.

Cụ thể, 30% số cổ phần sẽ được giải tỏa sau một năm, 35% số cổ phần tiếp theo được giải tỏa sau hai năm, và 35% cổ phần còn lại được giải tỏa sau ba năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Tổng số người lao động được phân phối cổ phiếu ESOP này là 665 người.

Ngoài ra, VPBank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm tối đa 22.377 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Cụ thể, VPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số cổ phần phát hành dự kiến là hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. 

Kết thúc phiên giao dịch ngày 19/12, giá cổ phiếu VPB ở mức 17.950 đồng/cổ phiếu.

 Diễn biến giá cổ phiếu VPB. (Nguồn: TradingView)

Huyen Vi