|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

vốn cấp 2

BIDV tăng vốn cấp 2 thêm 1.010 tỷ sau 4 đợt phát hành trái phiếu trong năm 2018

BIDV tăng vốn cấp 2 thêm 1.010 tỷ sau 4 đợt phát hành trái phiếu trong năm 2018

Sau 4 đợt phát hành trái phiếu trong năm nay, BIDV đã huy động được 1010 tỷ đồng tăng vốn cấp 2. Đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.  
Tài chính -10:14 | 03/09/2018
BIDV tăng vốn cấp 2 thêm 300 tỷ nhờ phát hành trái phiếu

BIDV tăng vốn cấp 2 thêm 300 tỷ nhờ phát hành trái phiếu

Sau 2 đợt phát hành trái phiếu, BIDV đã huy động được 430 tỷ đồng tăng vốn cấp 2. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
Tài chính -17:57 | 10/08/2018
ACB sẽ phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

ACB sẽ phát hành 1.500 tỷ đồng trái phiếu không tài sản đảm bảo

Mục đích phát hành là nhằm bổ sung nguồn vốn cấp 2, nâng cao tỷ trọng vốn trung và dài hạn. Loại trái phiếu được phát hành là trái phiếu không chuyển đổi và không có tài sản đảm bảo.
Tài chính -15:09 | 30/11/2016

vốn cấp 2

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.