Doanh nghiệp

VNPT có khả năng mất vốn vài trăm tỉ đồng

00:00 | 23/12/2017

Chia sẻ

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký kết luận thanh tra tài chính đối với Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN (VNPT).
vnpt co kha nang mat von vai tram ti dong VNPT nộp thiếu ngân sách, đầu tư đầy sai phạm
vnpt co kha nang mat von vai tram ti dong Viettel lãi 'khủng' 37.880 tỷ đồng, cổ phần hóa VNPT vẫn chưa xong phương án phê duyệt nhà đất

Theo kết luận, thanh tra Bộ Tài chính đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của VNPT trong quản lý, sử dụng tài sản doanh nghiệp, đầu tư tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và chưa thực hiện đủ nghĩa vụ ngân sách.

Cụ thể, về quản lý tài sản cố định, qua thanh tra, thanh tra Bộ Tài chính phát hiện có 2/5 doanh nghiệp đã trích khấu hao tài sản cố định chưa đúng quy định số tiền 17,3 tỉ đồng. Trong đó riêng công ty mẹ VNPT hạch toán không đúng khấu hao tài sản cố định 17,2 tỉ đồng.

Về thanh tra hoạt động đầu tư tài chính tại VNPT, kết luận cũng cho thấy 3/5 doanh nghiệp có tổng vốn đầu tư khoảng 6.553 tỉ đồng tại thời điểm cuối năm 2016. Song số vốn đầu tư tiềm ẩn rủi ro mất vốn khoảng 637 tỉ đồng.

Còn tại công ty mẹ VNPT đầu tư tài chính dài hạn hơn 5.077 tỉ đồng vào 28 công ty con. Xét qua các năm, có 10 công ty con của VNPT đang kinh doanh thua lỗ, số lỗ vào cuối năm 2016 khoảng 679 tỉ đồng...

Bên cạnh đó, thanh tra Bộ Tài chính cũng phát hiện nhiều dự án do VNPT đầu tư trong những năm qua phải dừng thực hiện hoặc hủy, nhưng khó thu hồi vốn đã chi cho nhà thầu...

L.Thanh