Doanh nghiệp

Vinafood 1 đạt hơn 17.000 tỷ đồng doanh thu năm 2019

17:33 | 14/01/2020

Chia sẻ

Vinafood 1 đạt doanh thu hơn 17.000 tỷ đồng trong năm 2019, vượt 9% kế hoạch năm. Sản lượng lương thực, kim ngạch xuất khẩu đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Tổng Công ty Lương thực Miền bắc (Vinafood 1), các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm của Tổng công ty được công bố.

Phạm Ngọc Tuyến, Phó Tổng giám đốc Vinafood 1 cho biết, sản lượng lương thực bán ra toàn Tổng công ty đạt hơn 1,8 triệu tấn, vượt 13% kế hoạch năm. 

Khối lượng gạo xuất khẩu trên 1 triệu tấn, vượt 14,8% kế hoạch. Kim ngạch xuất khẩu đạt 450 triệu USD (xấp xỉ hơn 10.400 tỷ đồng), vượt 8%. Tổng doanh thu toàn Tổng công ty đạt hơn 17.000 tỷ đồng, trên 9% so với kế hoạch năm.

Vinafood 1 vượt 9% kế hoạch, đạt hơn 17.000 tỷ đồng doanh thu năm 2019 - Ảnh 1.

Ông Phạm Ngọc Tuyến - Phó Tổng giám đốc Vinafood 1 trình bày về hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 (Nguồn: cmsc.gov.vn)

Riêng về hoạt động thu mua và xuất khẩu gạo, năm 2019, Tổng công ty thu mua trên 1,6 triệu tấn lúa gạo các loại. Ngoài ra trong năm, Vinafood 1 tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Dự trữ lưu thông với tổng giá trị dự trữ lưu thông theo kế hoạch dự kiến là trên 400 tỷ đồng.

Mục tiêu trong năm 2020, Vinafood 1 xây dựng các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh theo hướng phấn đấu hoàn thành kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020, bảo toàn và phát triển vốn, doanh số tăng 5 - 8% so với kế hoạch năm 2019.

Về kinh doanh nội địa, Vinafood 1 đặt chỉ tiêu giữ vững thị phần đã có, phát triển sản phẩm và thị trường mới, chú trọng mặt hàng gạo chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng qua các kênh phân phối hiện đại, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố lớn ở phía Bắc.

Năm 2020 sẽ là năm cuối trong mục tiêu giai đoạn 2016-2020 của Vinafood 1. Theo đó, Tổng công ty đã đề ra kế hoạch tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 6,52% trong giai đoạn 5 năm này, đạt gần 21.700 tỷ đồng vào năm 2020. Riêng công ty mẹ là 4,72% và trên 11.100 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu cho toàn Tổng công ty về lợi nhuận trước thuế là 283 tỷ đồng trong năm 2020, hướng tới tỷ lệ tăng trưởng bình quân trong giai đoạn 5,36%/năm. Tổng kim ngạch xuất đến năm 2020 đạt 427 triệu USD (gần 9.900 tỷ đồng).

Minh Đăng