Doanh nghiệp

Viglacera dự chi 450 tỉ đồng trả cổ tức, nhóm cổ đông Gelex của tân Chủ tịch 8x sắp thu về 112 tỉ đồng

14:12 | 09/07/2019

Chia sẻ

Nhóm cổ đông Gelex - đơn vị có liên quan đến tân Chủ tịch 8x Nguyễn Văn Tuấn hiện đang nắm khoảng gần 112 triệu cổ phiếu, tương đương 24,96% cổ phần Viglacera sắp được nhận 112 tỷ đồng cổ tức.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera - CTCP (Mã: VGC) công bố nghị quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt cho các cổ đông.

Theo quyết định trên, ngày 18/7 tới đây sẽ là ngày cuối cùng để chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán được nhận cổ tức.

Tỉ lệ thực hiện chi trả cổ tức là 10%/cổ phiếu, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 19/8..

Như vậy, với số cổ phần đang lưu hành hơn 448 triệu cổ phiếu, dự kiến số tiền Viglacera sẽ chi ra cho đợt chia cổ tức lần này là hơn 448 tỉ đồng. Đây cũng là tỉ lệ cổ tức cao nhất từ trước nay của Viglacera. 

Trên sổ sách, nhóm cổ đông Gelex - đơn vị có liên quan đến tân Chủ tịch Viglacera Nguyễn Văn Tuấn hiện đang nắm khoảng gần 112 triệu cổ phiếu, tương đương 24,96% cổ phần. Như vậy, nhóm cổ đông này sẽ nhận về 112 tỉ đồng cổ tức vào ngày 19/8 tới đây.

a12-15615332860281751371646

Ông Nguyễn Văn Tuấn vừa được bầu làm Chủ tịch HĐQT Viglacera (Ảnh: Gelex)

Trong những năm qua, Viglacera đã có mức tăng trưởng khá cao. Riêng 2018 là năm mà lợi nhuận sau thuế công ty mẹ Viglacera suy giảm khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2017, đạt 565 tỉ đồng.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Viglacera đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu hợp nhất tăng 5,5% so với thực hiện 2018 lên 9.300 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến 950 tỉ đồng.

Theo chia sẻ của ban lãnh đạo Viglacera, đây là kế hoạch được lập từ cuối năm 2018. Trong năm nay lợi nhuận của công ty có thể đạt 1.100 tỉ đồng.

Tại ngày 31/3/2019, tổng tài sản Viglacera đạt mức 17.150 tỉ đồng, trong đó có 1.748 tỉ đồng tiền mặt và tiền gởi; nợ vay ngắn và dài hạn tổng cộng 2.174 tỉ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 7.095 tỉ đồng, bao gồm 881 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Hoàng Trung