|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Viettel Post sẽ trả cổ tức năm 2021 tổng tỷ lệ 24,33%

08:10 | 29/09/2022
Chia sẻ
Viettel Post dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% và bằng cổ phiếu với tỷ lệ 9,33%.

HĐQT Tổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel (Viettel Post - Mã: VTP) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021. 

Doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.500 đồng). Với hơn 103 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VTP cần chi 155 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Thời gian thanh toán do Tổng Giám đốc lựa chọn và căn cứ vào tình hình hoạt động, kinh doanh của công ty.

Bên cạnh đó, VTP sẽ phát hành 9,67 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện là 9,33% (cổ đông sở hữu 10.000 cổ phiếu được nhận 933 cổ phiếu mới). Nguồn vốn lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ để phát hành cổ tức đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. Thời gian thực hiện dự kiến là trong quý IV/2022.

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm, VTP ghi nhận doanh thu đạt 11.232 tỷ đồng tăng 8,5%, lợi nhuận sau thuế là 201 tỷ đồng, giảm 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu là 25.723 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 498 tỷ đồng. Như vậy, VTP đã hoàn hành 43,7% chỉ tiêu doanh thu và 40,4% kế hoạch lợi nhuận.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của VTP đạt 5.450 tỷ đồng. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn là 2.242 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của doanh nghiệp đến cuối quý II là 1.282 tỷ đồng, hoàn toàn là vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu là 1.505 tỷ đồng với 445 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh