Tài chính

VietinBank công bố 4 đợt tăng vốn cấp 2 tổng giá trị 1.850 tỷ đồng

10:43 | 30/07/2021

Chia sẻ

VietinBank công bố liên tiếp 4 đợt phát hành trái phiếu kỳ hạn 15 năm và 10 năm, với tổng mức huy động là 1.850 tỷ đồng.

Chỉ trong tháng 7, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) đã công bố liên tiếp 4 đợt trái phiếu kỳ hạn 15 năm và 10 năm. Tổng mức huy động là 1.850 tỷ đồng. 

Theo hội đồng quản trị của ngân hàng, việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, thực hiện cho vay nền kinh tế, tăng vốn cấp 2 và đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn. Thời gian phát hành dự kiến trong tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2021.

VietinBank dự kiến tăng vốn cấp 2 thêm 1.850 tỷ đồng - Ảnh 1.

Thông tin các đợt phát hành trái phiếu của VietinBank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Đối với trái phiếu có kỳ hạn 15 năm, ngân hàng dự kiến phát hành tổng cộng 850 trái phiếu trong 3 đợt với mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Cụ thể, trong đợt 4, ngân hàng sẽ phát hành 700 trái phiếu, với lãi suất cố định là 6,75%/năm. Trong đợt 5 và 6, ngân hàng dự kiến phát hành lần lượt 50 và 100 trái phiếu với lãi suất 6,7%/năm cố định đối với toàn bộ kỳ hạn của trái phiếu.

Trái phiếu sẽ được bán trực tiếp cho nhà đầu tư. Tiền lãi được trả định kỳ 1 lần/năm vào ngày thanh toán lãi.

Trong đợt 7, VietinBank sẽ phát hành 1.000 trái phiếu kỳ hạn 10 năm với mệnh giá 1 tỷ đồng/ trái phiếu,  tương đương với tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá là 1.000 tỷ đồng. Lãi suất của trái phiếu là lãi suất thả nổi áp dụng cho toàn bộ thời hạn trái phiếu và bằng công thức lãi suất tham chiếu +1%/năm. 

Phương thức phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu. Tiền lãi được trả định kỳ 1 lần/năm vào ngày thanh toán lãi.

Phương Nga