Chứng khoán

UBCKNN xử phạt sếp Hồng Hà Việt Nam giao dịch chui, hai tổ chức chậm nộp báo cáo

08:09 | 18/03/2020

Chia sẻ

Tổng số tiền xử phạt hai tổ chức và một cá nhân là 120 triệu đồng.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Huyền Trang, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam (Mã: PHH).

Theo đó, bà Nguyễn Thị Huyền Trang bị xử phạt 10 triệu đồng vì không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, cá nhân này mua 15.600 cổ phiếu PHH và bán 9.000 cổ phiếu PHH vào ngày 27/9/2019 nhưng không báo cáo UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc dự kiến giao dịch.

Cùng thời điểm này, UBCKNN thông báo về việc xử phạt Công ty Cổ phần May Phú Thịnh Nhà Bè (Mã: NPS) và CTCP Sử Pán 2 (Mã: SP2). 

Cụ thể, May Phú Thịnh Nhà Bè bị xử phạt 50 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo qui định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn các tài liệu về Báo cáo tài chính (BCTC) quí 1,2,3 năm 2017; Báo cáo thường niên năm 2016, 2017, 2018; BCTC bán niên năm 2017 đã được soát xét; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2017; BCTC năm 2017, 2018 được kiểm toán; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019.

Cùng hành vi trên, Sử Pán 2 bị xử phạt 60 triệu đồng. Cụ thể hơn, công ty công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và hợp nhất quí 4/2016, BCTC riêng và hợp nhất năm 2016 được kiểm toán, Báo cáo thường niên năm 2016, BCTC riêng và hợp nhất quí 1/2017, BCTC hợp nhất quí 2/2017, BCTC bán niên năm 2017 được soát xét.

Phan Quân