|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

UBCKNN xử phạt công ty Thiết bị Điện (THI)

14:41 | 09/05/2024
Chia sẻ
Ngày 6/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 497/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Thiết bị Điện (THI).

UBCKNN xử phạt hành chính Thiết bị Điện số tiền 125 triệu đồng do thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, theo báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu TBD số 655/CV-TBĐ ngày 5/9/2023 của Thiết bị Điện, công ty này mua 6,9 triệu cp Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh (Mã: TBD) dẫn đến khối lượng nắm giữ cổ phiếu sau giao dịch cùng người có liên quan tăng từ 8,1 triệu cp lên gần 15 triệu cp TBD.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cùng người có liên quan sau giao dịch tăng từ 24,95% lên 46,17% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Thiết bị Điện Đông Anh.

Tuy nhiên, Thiết bị Điện không thực hiện công bố thông tin về việc chào mua công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày kết thúc đợt chào mua là ngày 31/8/2023 nhưng đến ngày 12/9/2023 Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu TBD.

Lai Phong