|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

UBCKNN xử phạt Chứng khoán Phố Wall và Chứng khoán Tiên Phong (TPS)

15:55 | 01/10/2022
Chia sẻ
Với vi phạm trong việc tư vấn phát hành trái phiếu và cho vay margin, Chứng khoán TPS bị xử phạt tổng cộng 250 triệu đồng. Chứng khoán Phố Wall bị xử phạt 175 triệu đồng liên quan hoạt động quản lý chứng khoán của khách hàng.

Cụ thể, CTPC Chứng khoán Phố Wall bị xử phạt 175 triệu đồng do vi phạm quy định về quản lý chứng khoán của khách hàng.

Còn với Chứng khoán Tiên Phong (Mã: ORS), đơn vị này bị xử phạt liên quan đến hoạt động tư vấn và cho vay margin. Cụ thể, Chứng khoán Tiên Phong bị xử phạt 125 triệu đồng vì vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ tư vấn.

Trong các hồ sơ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ của một số công ty cổ phần chưa đại chúng năm 2022, nội dung Hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu giữa Chứng khoán Tiên Phong và khách hàng không có thỏa thuận về đối tượng được bán trái phiếu.

Như vậy, Chứng khoán TPS chưa tuân thủ đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn khi cung cấp dịch vụ tư vấn trong việc rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định.

Bên cạnh đó, Chứng khoán Tiên Phong còn bị xử phạt 125 triệu đồng vì vi phạm quy định cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. Theo UBCKNN, Chứng khoán Tiên Phong đã cho các khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng. 

Tổng cộng số tiền mà Chứng khoán Tiên Phong (TPS) bị xử phạt hành chính là 250 triệu đồng.

Hoàng Linh