|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

VPS bị xử phạt vì nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề và cho vay margin quá sức mua

23:07 | 16/09/2022
Chia sẻ
Với hai vi phạm trên, Chứng khoán VPS bị xử phạt tổng cộng 185 triệu đồng.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS với hai vi phạm trong quá trình hoạt động.

Cụ thể, Chứng khoán VPS bị xử phạt 125 triệu đồng với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Theo thông báo của UBCKNN, tại một số thời điểm, Chứng khoán VPS cho một số khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Bên cạnh đó, Chứng khoán VPS bị xử phạt 60 triệu đồng vì bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Cụ thể, Chứng khoán VPS bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán ký tại Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng.

Tổng cộng Chứng khoán VPS bị xử phạt 185 triệu đồng. Trên thị trường, đây là đơn vị được biết đến với thị phần môi giới lớn nhất trên cả hai sản phẩm phái sinh và cơ sở.

Hoàng Linh

Bộ Tài chính: Sẽ yêu cầu doanh nghiệp phát hành trái phiếu phải công bố sức khỏe cho nhà đầu tư
Bộ Tài chính cho biết sẽ yêu cầu các doanh nghiệp phải thuê các công ty tư vấn, trong đó có tư vấn về kiểm toán độc lập, tư vấn về xếp hạng tín nhiệm, định giá để xác định giá trị doanh nghiệp, từ đó có được kết quả công bố công khai với các nhà đầu tư.