Chứng khoán

UBCK xử phạt quĩ ngoại America LLC vì không báo cáo giao dịch

19:59 | 12/12/2019

Chia sẻ

Theo đó, America LLC bị xử phạt 70 triệu đồng vì không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Mới đây, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với America LLC (Quốc tịch: Nevis).

Theo đó, quĩ này bị xử phạt 70 triệu đồng vì không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Thông tin từ UBCKNN, ngày 11/10/2018, America LLC (ALLC), cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 (Mã: DC1) mua 900 cổ phiếu DC1, dẫn đến số lượng cổ phiếu sở hữu tăng từ 149.500 cổ phiếu lên 150.400 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 9,96% lên 10,01% (tăng từ ngưỡng 9% lên ngưỡng 10%). 

Tiếp đó, ngày 9/5, America LLC - cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Công nghệ Văn Lang (Mã: VLA) đã bán 200 cổ phiếu VLA, dẫn đến khối lượng cổ phiếu sở hữu giảm từ 270.000 cố phiếu xuống còn 269.800 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 25,01% xuống còn 24,99%. Tuy nhiên, America LLC đã không báo cáo UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về hai giao dịch nêu trên.

Hoàng Linh