Chứng khoán

UBCK xử phạt 700 triệu đồng hai công ty không đăng kí giao dịch, 'tuýt còi' TCT Xây dựng Bạch Đằng vì chậm công bố thông tin

11:44 | 24/06/2019

Chia sẻ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt 845 triệu đồng đối với ba doanh nghiệp gồm CTCP Nam Vang, CTCP Nồi hơi Việt Nam và Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP.

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ba doanh nghiệp gồm CTCP Nam Vang, CTCP Nồi hơi Việt Nam và Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP. Tổng số tiền phạt các công ty trên lên đến 845 triệu đồng.

Trong đó, CTCP Nam Vang chịu mức phạt cao nhất 350 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán và 85 triệu đồng cho sai phạm không báo cáo theo quy định của pháp luật. Được biết, công ty không báo cáo UBCKNN các tài liệu gồm Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2018, 2019; Tài liệu họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 2019. Quyết định xử phạt CTCP Nam Vang có hiệu lực từ ngày 21/6.

Trước đó, ngày 17/6, với việc không đăng ký giao dịch chứng khoán như Nam Vang, UBCKNN quyết định xử phạt CTCP Nồi hơi Việt Nam mức phạt cao nhất cho hành vi trên là 350 triệu đồng.

Doanh nghiệp cuối cùng bị phạt tiền 60 triệu đồng là Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP. UBCKNN cho biết công ty đã công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với các tài liệu BCTC kiểm toán năm tài 2017; BCTN năm 2017; Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, 2018.

Ngoài ra là việc bổ nhiệm mới, bãi nhiệm người nội bộ. Cụ thể, việc miễn nhiệm chức vụ thành HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Khải kể từ ngày 1/10/2018 theo Nghị quyết số 14/2018/ĐHĐCĐ-NQ và Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 1/10/2018; bổ nhiệm ông Nguyễn Tự Huy giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 1/10/2018 theo Nghị quyết số 14/2018/ĐHĐCĐ-NQ ngày 1/10/2018; miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Trọng Khải kể từ ngày 1/10/2018 theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT và Quyết định số 79/QĐ-HĐQT ngày 1/10/2018; bổ nhiệm ông Nguyễn Văn An giữ chức vụ TGĐ kể từ ngày 1/10/2018 theo Nghị quyết số 15A/NQ-HĐQT và Quyết định số 80/QĐ-HĐQT ngày 1/10/2018; miễn nhiệm chức vụ Phó TGĐ đối với ông Bùi Thanh Tùng kể từ ngày 1/3/2019 theo Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 1/3/2019.

Quyết định xử phạt Xây dựng Bạch Đằng có hiệu lực ngày 20/6.

Bùi Tùng