Tài chính

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/8: Vietcombank tăng giá trở lại yen Nhật, euro, nhân dân tệ

10:22 | 05/08/2020

Chia sẻ

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, ghi nhận sự tăng giá ở cả hai chiều mua bán của hầu hết các đồng ngoại tệ đang được giao dịch trong nước.

Tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá yen Nhật (JPY) hôm nay 5/8 tại 10 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 6 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 6 ngân hàng tăng giá và 4 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Quốc Dân (NCB) có giá mua vào yên Nhật (JPY) cao nhất là 215,04 VND/JPY. Bán yên Nhật (JPY) giá thấp nhất là Ngân hàng Đông Á và VIB ở mức 222,00 VND/JPY.

Ngân hàng

Tỷ giá JPY hôm nay(05/08/2020)

Tỷ giá JPY hôm qua(04/08/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

212,01

214,15

222,14

211,17

213,30

221,26

ACB

216,62

217,71

220,64

215,93

217,01

219,93

Techcombank

215,90

216,07

225,07

214,85

215,00

224,02

Vietinbank

216,57

217,07

225,07

215,70

216,20

224,20

BIDV

213,62

214,91

222,23

212,76

214,04

221,37

DAB

213,00

217,00

220,00

213,00

217,00

220,00

VIB

214,00

216,00

220,00

214,00

216,00

220,00

SCB

217,90

218,60

221,70

216,70

217,40

220,60

STB

216,00

218,00

221,00

216,00

217,00

221,00

NCB

215,04

216,24

220,75

215,04

216,24

220,75

Tỷ giá đô la Úc tại các ngân hàng hôm nay

Tỷ giá đô la Úc (AUD) hôm nay tại 11 ngân hàng trong nước, ở chiều mua vào có 9 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 9 ngân hàng tăng giá và 2 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

SCB có giá mua đô la Úc (AUD) cao nhất là 16.460 VND/AUD, Eximbank có giá bán đô la Úc (AUD) thấp nhất là 16.499 VND/AUD trong các ngân hàng được khảo sát.

Ngân hàng

Tỷ giá AUD hôm nay(05/08/2020)

Tỷ giá AUD hôm qua(04/08/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16.209,10

16.372,83

16.886,05

16.071,27

16.233,61

16.742,47

ACB

16.380,00

16.487,00

16.742,00

16.256,00

16.363,00

16.616,00

Techcombank

16.157,00

16.377,00

16.979,00

16.065,00

16.284,00

16.886,00

Vietinbank

16.390,00

16.520,00

16.990,00

16.292,00

16.422,00

16.892,00

BIDV

16.297,00

16.395,00

16.860,00

16.217,00

16.315,00

16.773,00

DAB

16.440,00

16.500,00

16.730,00

16.390,00

16.450,00

16.680,00

VIB

16.164,00

16.311,00

16.774,00

16.164,00

16.311,00

16.774,00

SCB

16.460,00

16.510,00

16.880,00

16.320,00

16.370,00

16.750,00

STB

16.424,00

16.524,00

16.936,00

16.336,00

16.436,00

16.839,00

EIB

16.450,00

0,00

16.499,00

16.381,00

0,00

16.430,00

NCB

16.201,00

16.291,00

16.697,00

16.201,00

16.291,00

16.697,00

Tỷ giá bảng Anh tại các ngân hàng hôm nay

Hôm nay, tỷ giá bảng Anh (GBP) tại chiều mua vào có 5 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá mua vào so với hôm qua. Trong khi đó chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 3 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua

Sacombank có giá mua bảng Anh (GBP) cao nhất là 30.117 VND/GBP, đồng thời nhà băng này cũng có giá bán ra thấp nhất là 30.427 VND/GBP.

Ngân hàng

Tỷ giá GBP hôm nay(05/08/2020)

Tỷ giá GBP hôm qua(04/08/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

29.555,51

29.854,05

30.789,86

29.528,39

29.826,66

30.761,62

ACB

0,00

30.106,00

0,00

0,00

30.093,00

0,00

Techcombank

29.702,00

29.926,00

30.829,00

29.677,00

29.900,00

30.805,00

Vietinbank

29.933,00

30.153,00

30.573,00

29.868,00

30.088,00

30.508,00

BIDV

29.780,00

29.960,00

30.463,00

29.784,00

29.964,00

30.467,00

DAB

29.990,00

30.110,00

30.520,00

30.030,00

30.150,00

30.560,00

VIB

29.806,00

30.077,00

30.534,00

29.806,00

30.077,00

30.534,00

SCB

30.090,00

30.210,00

30.570,00

30.050,00

30.170,00

30.540,00

STB

30.117,00

30.217,00

30.427,00

30.078,00

30.178,00

30.382,00

NCB

29.870,00

29.990,00

30.594,00

29.870,00

29.990,00

30.594,00

Tỷ giá won Hàn Quốc tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tại 7 ngân hàng Việt Nam, tỷ giá won Hàn Quốc (KRW) ở chiều mua vào có 2 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giữ nguyên giá so với hôm qua, 3 ngân hàng không giao dịch won chiều mua vào. Trong khi đó chiều bán ra có 1 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 5 ngân hàng giữ nguyên giá bán so với hôm qua.

Ngân hàng Quốc Dân có giá mua vào won Hàn Quốc (KRW) cao nhất là 17,92 VND/KRW, BIDV bán won Hàn Quốc (KRW) thấp nhất với giá 20,35 VND/KRW.

Ngân hàng

Tỷ giá KRW hôm nay(05/08/2020)

Tỷ giá KRW hôm qua(04/08/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

16,82

18,69

20,48

16,82

18,69

20,48

Techcombank

0,00

0,00

23,00

0,00

0,00

23,00

Vietinbank

17,67

18,47

21,27

17,61

18,41

21,21

BIDV

17,45

19,28

20,35

17,42

0,00

21,18

SCB

0,00

19,30

21,30

0,00

19,30

21,30

STB

0,00

18,00

21,00

0,00

18,00

21,00

NCB

17,92

18,52

20,45

17,92

18,52

20,45

Tỷ giá nhân dân tệ tại các ngân hàng hôm nay

Khảo sát tỷ giá nhân dân tệ (CNY) tại 5 ngân hàng trong nước, chỉ Vietcombank có giao dịch chiều mua vào nhân dân tệ, tăng giá so với hôm qua. Tại chiều bán ra có 5 ngân hàng tăng giá so với hôm qua.

Tỷ giá Vietcombank mua vào nhân dân tệ (CNY) ở mức cao nhất với 3.257 VND/CNY. Bán ra nhân dân tệ (CNY) thấp nhất là VietinBank với giá 3.359 VND/CNY.

Ngân hàng

Tỷ giá CNY hôm nay(05/08/2020)

Tỷ giá CNY hôm qua(04/08/2020)

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

Mua tiền mặt

Mua chuyển khoản

Bán ra

VCB

3.257,49

3.290,39

3394,04

3.253,80

3.286,67

3.390,20

Techcombank

0,00

3.263,00

3.395,00

0,00

3.258,00

3.389,00

Vietinbank

0,00

3.299,00

3.359,00

0,00

3.289,00

3.349,00

BIDV

0,00

3.277,00

3.371,00

0,00

3.274,00

3.366,00

STB

0,00

3.248,00

3.419,00

0,00

3.248,00

3.418,00

Ngoài ra, còn nhiều loại tiền tệ khác được giao dịch trong ngày như:

Tỷ giá USD giao dịch trong khoảng từ 23.083 - 23.246 VND/USD.

Tỷ giá euro (EUR) giao dịch trong khoảng từ 26.966 - 27.757 VND/USD.

Tỷ giá đô la Singapore (SGD) giao dịch trong khoảng từ: 16.609 - 17.050 VND/SGD.

Tỷ giá đô la Canada (CAD) giao dịch trong khoảng từ: 17.130 - 17.615 VND/CAD.

Tỷ giá bath Thái Lan (THB) giao dịch trong khoảng từ 686,49 - 776,83 VND/THB.

(Tỷ giá được cập nhật theo website các ngân hàng và tham khảo từ website ngan-hang.com).