|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tỷ giá ngoại tệ hôm nay

Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/9: Vietcombank giảm giá bảng Anh, đô la Úc

Tỷ giá ngoại tệ ngày 14/9: Vietcombank giảm giá bảng Anh, đô la Úc

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ phiên sáng đầu tuần, nhiều đồng tiền tệ có xu hướng tăng giá ở chiều mua vào và giảm giá chiều bán ra như: bảng Anh, euro, đô la Úc, đô la Canada...
Tài chính -10:03 | 14/09/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/9: giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 13/9: giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần vừa qua, đồng USD có xu hướng giảm chiếm ưu thế tại chiều mua vào. Trong khi đó các đồng như bảng Anh, đô la Úc có sự điều chỉnh giảm tại đa số ngân hàng so với đầu tuần.
Tài chính -07:25 | 13/09/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/9: Vietcombank tăng giá đô la Úc, giảm giá nhân dân tệ

Tỷ giá ngoại tệ ngày 11/9: Vietcombank tăng giá đô la Úc, giảm giá nhân dân tệ

Tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng hôm nay có nhiều biến động. Một số đồng tiền như bảng Anh, đô la Singapore, đô la Úc… giảm giá tại cả hai chiều giao dịch.
Tài chính -10:07 | 11/09/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/9: giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 6/9: giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần vừa qua, đồng USD có xu hướng không đổi tại đa số ngân hàng. Trong khi đó, các đồng euro, bảng Anh, đô la Úc có sự điều chỉnh giảm tại đa số ngân hàng so với đầu tuần.
Tài chính -07:30 | 06/09/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/9: bảng Anh, đô la Úc tăng giá trở lại

Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/9: bảng Anh, đô la Úc tăng giá trở lại

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ phiên cuối tuần, ghi nhận các đồng bảng Anh, đô la Úc, đô la Canada quay đầu tăng giá. Trong khi đó yen Nhật, euro giảm giá chiều mua vào và tăng giá chiều bán ra.
Tài chính -09:48 | 05/09/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/9: Vietcombank tăng giá yen, giảm giá nhiều tiền tệ khác

Tỷ giá ngoại tệ ngày 4/9: Vietcombank tăng giá yen, giảm giá nhiều tiền tệ khác

Tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng hôm nay ghi nhận các đồng nhân dân tệ, bảng Anh, đô la Úc, won Hàn Quốc… đồng loạt giảm giá tại cả hai chiều giao dịch.
Tài chính -10:03 | 04/09/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/9: Vietcombank tăng giá nhân dân tệ, giảm đô la Úc, bảng Anh

Tỷ giá ngoại tệ ngày 3/9: Vietcombank tăng giá nhân dân tệ, giảm đô la Úc, bảng Anh

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại một số ngân hàng trong nước, nhiều đồng tiền tệ như đô la Úc, yen Nhật, bảng Anh, nhân dân tệ đồng loạt giảm giá.
Tài chính -10:12 | 03/09/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/9: Vietcombank giảm giá yen Nhật, tăng nhân dân tệ

Tỷ giá ngoại tệ ngày 1/9: Vietcombank giảm giá yen Nhật, tăng nhân dân tệ

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng trong nước hôm nay, đồng yen Nhật quay đầu giảm giá. Trong khi đó nhiều tiền tệ khác tăng giá như: euro, bảng Anh, nhân dân tệ...
Tài chính -10:07 | 01/09/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/8: Vietcombank tăng giá yen Nhật, nhân dân tệ

Tỷ giá ngoại tệ ngày 31/8: Vietcombank tăng giá yen Nhật, nhân dân tệ

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ phiên sáng đầu tuần, đa số các đồng tiền tệ chủ chốt có xu hướng tăng giá so với tuần trước tại cả hai chiều giao dịch.
Tài chính -10:11 | 31/08/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/8: giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ ngày 30/8: giá USD, euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Úc cuối tuần

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ trong tuần vừa qua, đồng USD giảm giá nhẹ tại một số ngân hàng. Trong khi đó, các đồng euro, bảng Anh, đô la Úc tăng giá mạnh so với đầu tuần.
Tài chính -07:21 | 30/08/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/8: Bảng Anh, euro, yen Nhật tăng giá

Tỷ giá ngoại tệ ngày 29/8: Bảng Anh, euro, yen Nhật tăng giá

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng hôm nay, ghi nhận đô la Úc tiếp tục tăng giá. Bên cạnh đó các đồng bảng Anh, yen Nhật, nhân dân tệ… quay đầu tăng giá trở lại
Tài chính -10:14 | 29/08/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/8: Vietcombank giảm giá hàng loạt đồng tiền chủ chốt

Tỷ giá ngoại tệ ngày 28/8: Vietcombank giảm giá hàng loạt đồng tiền chủ chốt

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay, bên cạnh đô la Úc, đô la Canada tiếp tục tăng giá thì các đồng nhân dân tệ, yen Nhật, bảng Anh... quay đầu giảm giá.
Tài chính -09:59 | 28/08/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/8: Vietcombank tăng giá nhân dân tệ, yen Nhật, đô la Úc

Tỷ giá ngoại tệ ngày 27/8: Vietcombank tăng giá nhân dân tệ, yen Nhật, đô la Úc

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại các ngân hàng trong nước, ghi nhận đồng bảng Anh tăng giá mạnh so với hôm qua. Bên cạnh đó các đồng yen Nhật, nhân dân tệ, đô la Úc, đô la Canada… cũng đồng loạt tăng giá.
Tài chính -10:00 | 27/08/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/8: Vietcombank giảm giá yen Nhật, tăng giá nhân dân tệ, bảng Anh

Tỷ giá ngoại tệ ngày 26/8: Vietcombank giảm giá yen Nhật, tăng giá nhân dân tệ, bảng Anh

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ hôm nay, trong khi yen Nhật đồng loạt giảm giá tại các ngân hàng thì các đồng euro, bảng Anh, đô la Úc… có xu hướng tăng giá so với phiên cuối ngày hôm qua.
Tài chính -10:03 | 26/08/2020
Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/8: Vietcombank giảm giá nhân dân tệ, yen Nhật

Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/8: Vietcombank giảm giá nhân dân tệ, yen Nhật

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng hôm nay, các đồng bảng Anh, yen Nhật, đôla Canada giảm giá. Trong khi đó đôla Singapore, đôla Úc, bath Thái… tăng giá.
Tài chính -10:37 | 25/08/2020