|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tự doanh khởi sắc, Chứng khoán SHS báo lãi trước thuế quý II hơn 173 tỷ đồng

20:00 | 21/07/2023
Chia sẻ
Hoạt động tự doanh của Chứng khoán SHS trong quý II khởi sắc hơn với số lãi 63,2 tỷ đồng. Quý trước đó mảng này ghi nhận lỗ hơn 27 tỷ đồng.

Mới đây, Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã: SHS) công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với tổng doanh thu hoạt động đạt 308,4 tỷ đồng, cải thiện so với số âm 64,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước (do việc đánh giá lại danh mục đầu tư khiến lợi nhuận âm). Lợi nhuận kế toán trước thuế quý II đạt 173,4 tỷ đồng, trong khi quý II/2022, đơn vị này báo lỗ 371,9 tỷ đồng.

Cụ thể, mảng đem lại doanh thu lớn nhất cho SHS đến từ lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt gần 115,2 tỷ đồng. Tiếp đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu giảm 35,9% về mức 87,8 tỷ đồng, doanh thu môi giới ghi nhận 87,8 tỷ đồng, giảm 30,9%.

Ngoài ra, quý II năm nay phát sinh 31,2 tỷ đồng lãi đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn dù cùng kỳ năm ngoái không ghi nhận khoản mục này.

Các hoạt động kinh doanh cốt lõi bao gồm tư vấn đầu tư, lưu ký, tư vấn tài chính đều ghi nhận sụt giảm. Riêng doanh thu từ hoạt động bảo lãnh, đại lý phát hành chứng khoán gấp gần 3 lần cùng kỳ năm trước, từ 3,5 tỷ tăng lên 10,5 tỷ đồng.

Nguồn: Linh Chi tổng hợp.

Chi phí hoạt động trong kỳ giảm mạnh hơn 573 tỷ đồng, tương đương 85% về 101,3 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ chi phí hoạt động môi giới và lỗ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ.

Cụ thể, chi phí hoạt động môi giới giảm 30 tỷ đồng về 38 tỷ đồng, còn lỗ từ các tài sản tài chính cũng giảm 58% còn 52 tỷ đồng.

Như vậy hoạt động tự doanh trong quý II khởi sắc hơn với số lãi 63,2 tỷ đồng. Quý trước đó mảng này ghi nhận lỗ hơn 27 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Chứng khoán SHS đạt tổng doanh thu hoạt động 985,5 tỷ đồng, với lãi trước thuế hơn 224,5 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với số lỗ gần 86,5 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2022.

Như vậy, SHS đã thực hiện lần lượt 51% kế hoạch doanh thu và 20% mục tiêu lãi trước thuế đã đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên 2023.

Tại thời điểm 30/6/2023, tổng giá trị tài sản của Chứng khoán SHS giảm hơn 118 tỷ về 10.771 tỷ đồng. Cụ thể, các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ giảm 14% về 3.727 tỷ đồng.

Chi tiết danh mục cổ phiếu, SHS đầu tư nhiều nhất vào cổ phiếu EIB của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) với tổng giá trị đầu tư 311 tỷ đồng (đang ghi nhận lãi 7,5%, tương đương gần 23,5 tỷ đồng), tiếp đến là cổ phiếu của SAF (125 tỷ đồng), VSC (108,5 tỷ đồng), còn lại gần 1.529 tỷ đồng đầu tư ở các cổ phiếu khác. Danh mục trái phiếu ghi nhận gần 1.543 tỷ đồng, song không được thuyết minh cụ thể.

Tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng 23,6% lên 707,5 tỷ đồng. Các khoản cho vay margin cuối quý II/2023 là 3.681 tỷ đồng, tăng 1.388 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm

Linh Chi