|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Trích lập dự phòng khoản phải thu, lãi quí II Nhựa Tiền Phong giảm 13%

09:42 | 23/07/2020
Chia sẻ
Theo NTP, mặc dù giá nguyên liệu đầu vào giảm có ảnh hưởng tích cực, lợi nhuận quí II vẫn suy giảm so với cùng kì do công ty phải trích lập dự phòng các khoản phải thu.

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (Mã: NTP) vừa công bố báo cáo tài chính quí II với doanh thu thuần giảm 20% so với cùng kì năm trước, còn 1.196 tỉ đồng.

Chi phí giá vốn giảm tới 21% do giá nguyên vật liệu đầu vào giảm, theo đó lợi nhuận gộp đạt 387 tỉ đồng, giảm 17% so với cùng kì. Biên lãi gộp đạt 32,4%.

Trong kì, chi phí bán hàng giảm 45% còn 128 tỉ đồng trong khi chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 223%, lên 114 tỉ đồng.  

Kết quả, lãi sau thuế giảm 13%, về mức 128 tỉ đồng. Theo NTP, mặc dù được hưởng lợi từ giá nguyên vật liệu đầu vào giảm, lợi nhuận quí II vẫn ghi nhận suy giảm so với cùng kì do công ty phải trích lập dự phòng các khoản phải thu.

Công ty không thuyết minh chi tiết về khoản trích lập dự phòng, tuy nhiên, trên bảng cân đối kế toán cho thấy, công ty đã trích lập tổng cộng 80 tỉ đồng chi phí dự phòng các khoản phải thu khó đòi so với con số 1,3 tỉ đồng cuối quí I/2020. Đây cũng chính là lí do chính dẫn đến chi phí quản lí doanh nghiệp tăng 223% so với cùng kì năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần và lãi trước thuế lần lượt đạt 2.156 tỉ đồng và 238 tỉ đồng, tương ứng giảm 13% và 5% so với nửa đầu năm 2019.

So với mục tiêu doanh thu 5.100 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế là 470 tỉ đồng năm 2020, Nhựa Tiền Phong đã thực hiện 42% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận.

Nhựa Tiền Phong (NTP) - Ảnh 1.

Nguồn: Thu Thảo tổng hơp từ BCTC quí II của NTP.

Tại thời điểm 30/6, tổng giá trị tài sản của NTP là 4.410 tỉ đồng, tương ứng giảm 3% so với hồi đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho tăng từ 1.074 tỉ đồng lên 1.172 tỉ đồng trong khi các khoản phải thu giảm hơn 104 tỉ đồng, còn 854 tỉ đồng.

Bên phía nguồn vốn, nợ phải trả của Nhựa Tiền Phong giảm 6% xuống còn gần 1.865 tỉ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn tăng 6% lên 1.442 tỉ đồng; nợ vay dài hạn gần 95 tỉ đồng, giảm 27%.

Thu Thảo