Nhà đất

TP HCM rà soát đất công đã được bán, giao đất, cho thuê không thông qua đấu giá giai đoạn 2016-2019

16:21 | 28/12/2019

Chia sẻ

UBND TP HCM vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá thực trạng, nguyên nhân khi xảy ra trường hợp vi phạm và báo cáo kết quả trong quí I/2020.

Mới đây, UBND TP HCM vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường đánh giá thực trạng, nguyên nhân khi xảy ra trường hợp vi phạm qui định pháp luật trong quản lí, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành và báo cáo kết quả trong quý 1/2020.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thống kê toàn bộ nhà đất công sản đã được bán, giao đất, cho thuê không thông qua đấu giá trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016 - 2019 để xử lí, khắc phục những vi phạm.

Sở Tư pháp được giao tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức thực thi công vụ trên các lĩnh vực nói chung, đặc biệt là lĩnh vực nhà đất công sản.

Ngoài ra, các đơn vị có liên quan cần tăng cường ứng dụng công nghệ mới trong quản lí để tự rà soát, kiểm kê, chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, đánh giá hiệu quả công tác quản lí nhà đất công sản.

Nguyên Ngọc