|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

TKV ước lãi 4.500 tỷ đồng trong 11 tháng

14:59 | 02/12/2023
Chia sẻ
11 tháng năm 2023, doanh thu của TKV đạt khoảng 153.000 tỷ đồng, thực hiện được 91% kế hoạch 169.000 tỷ đồng của năm. Lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 4.500 tỷ đồng.

Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2023.

Theo đó, doanh thu toàn tập đoàn 11 tháng năm 2023 đạt khoảng 153.000 tỷ đồng, thực hiện được 91% kế hoạch 169.000 tỷ đồng của năm. Lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 4.500 tỷ đồng.

TKV nộp vào ngân sách nhà nước khoảng 24.390 tỷ đồng, vượt 20% so với kết hoạch năm và tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022.

11 tháng năm 2023, TKV đã sản xuất 34,4 triệu tấn than nguyên khai, đạt 88% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 43,5 triệu tấn, bằng 93% kế hoạch, trong đó than tiêu thụ cho các hộ điện đạt 36,2 triệu tấn, đạt 94% kế hoạch và tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản đều hoàn thành kế hoạch. Tập đoàn đã sản xuất 8,5 tỷ kWh điện, đạt 89% kế hoạch năm và tăng 14% so cùng kỳ năm 2022.

Sản xuất alumin quy đổi đạt 1,3 triệu tấn, vượt 2% kế hoạch năm; tinh quặng đồng 92.200 tấn, đạt 91% kế hoạch năm; đồng tấm sản xuất 27.600 tấn, đạt 92% kế hoạch.

Về hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, khối lượng sản xuất khoảng 66.600 tấn, đạt 87 % kế hoạch năm; cung ứng đạt 98.200 tấn, thực hiện được 85% kế hoạch.

Kế hoạch cung ứng than năm 2024, TKV dự kiến sản xuất than nguyên khai đạt 37,3 triệu tấn. Trường hợp, Chính phủ cho phép điều chỉnh tăng công suất dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất mỏ than Cao Sơn, sản lượng kế hoạch năm 2024 gần 39 triệu tấn.

Than tiêu thụ dự kiến tăng cao, ở mức 51 triệu tấn, trong đó than cấp cho điện khoảng 44 triệu tấn, tăng 10% so với dự kiến thực hiện 2023. Ngoài ra, TKV sẽ đẩy mạnh thăm dò, đầu tư phát triển các dự án mỏ, tăng sản lượng than trong các năm tới, đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, tập đoàn đề nghị Bộ Công Thương và các cơ quan quản lý giải quyết các vướng mắc trong việc cấp phép thăm dò, khai thác than; cấp mới và gia hạn giấp phép khai thác…

Hoàng Anh