|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) sẽ thoái vốn loạt đơn vị thành viên đến 2025

19:30 | 31/10/2023
Chia sẻ
Danh mục Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV) dự kiến thoái vốn, nắm giữ dưới 50% hoặc thoái toàn bộ vốn góp gồm 12 công ty.

 Ảnh minh họa: TKV.

Ngày 27/10, Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa thừa ủy quyền Thủ tướng, ký đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin - TKV) tới năm 2025.

Quyết định nêu rõ, kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại Công ty mẹ, các đơn vị thành viên của TKV đến năm 2025: Công ty mẹ - TKV tiếp tục duy trì là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tập đoàn: Trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam, Viện Khoa học công nghệ mỏ, Viện Cơ khí năng lượng và mỏ, Bệnh viện Than - Khoáng sản duy trì, không thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần do không thuộc danh mục ngành, lĩnh vục chuyển đổi thành công ty cổ phần theo Quyết định 26 ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ... 

Doanh nghiệp do TKV nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ.

Danh mục doanh nghiệp TKV nắm giữ từ 65% vốn điều lệ trở lên gồm các công ty cổ phần: Than Vàng Danh, Than Mông Dương, Than Cao Sơn, Than Hà Tu, Hoa tiêu Hàng hải, Kinh doanh than Cẩm Phả, Kinh doanh than miền Bắc, Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP, Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP, Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP.

Bên cạnh đó, danh mục doanh nghiệp TKV thoái vốn, tỷ lệ nắm giữ dưới 50% hoặc thoái toàn bộ vốn góp gồm CTCP Cơ điện Uông Bí, CTCP Địa chất và Khoáng sản, Công ty liên doanh Alumina Campuchia - Việt Nam, Công ty TNHH Vinacomin - Lào, CTCP Đại lý Hàng hải; CTCP Thiết bị điện Cẩm Phả, CTCP Cơ khí Hòn Gài, CTCP Cơ khí ô tô Uông Bí, CTCP Xây lắp môi trường, CTCP Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng, CTCP Than Miền Trung, CTCP Tin học, công nghệ và môi trường. 

Về lộ trình thực hiện, tập trung giải quyết các vướng mắc, tồn tại (nếu có) của TKV và các đơn vị thành viên, đẩy mạnh công tác thoái vốn để phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại TKV và các đơn vị thành viên TKV đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

Đến năm 2025, TKV sẽ có mô hình tổ chức tinh gọn, có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động hiệu quả, có trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất hiện đại, đáp ứng đầy đủ chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; phát triển bền vững, hài hòa với môi trường và người lao động; góp phần quan trọng đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát trin kinh tế - xã hội của đất nước. 

Đến năm 2025, Công ty mẹ - TKV tiếp tục nắm giữ 100% vốn hoặc cổ phần chi phối tuyệt đối tại các công ty con thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của TKV (công nghiệp than, công nghiệp khoáng sản, công nghiệp điện và vật liệu nổ công nghiệp) phù hợp với theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp. 

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Chỉ đạo TKV thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn đến năm 2025; chịu trách nhiệm toàn diện truớc Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm tra các nội dung báo cáo, đề xuất,...

Ngoài ra, tập đoàn cũng đặt mục tiêu doanh thu đến năm 2025 đạt 853.500 tỷ đồng, nộp ngân sách 108.161 tỷ đồng. Song song đó là xây dựng lộ trình và phương án tăng vốn điều lệ phù hợp để đảm bảo cân đối nguồn vốn đối ứng cho các dự án đầu tư.

Minh Hằng