Tài chính

Tính đến 15/9, VAMC đã mua hơn 266,5 nghìn tỷ đồng nợ xấu

19:59 | 10/10/2017

Chia sẻ

Tính từ 2013 đến thời điểm 15/9/2017, VAMC đã thực hiện mua được 26.108 khoản nợ của 16.197 khách hàng tại 42 TCTD, với tổng dư nợ gốc nội bảng là 296.550 tỷ đồng, giá mua nợ là 266.543 tỷ đồng.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho hay, công tác tái cơ cấu tiếp tục được tăng cường và thực hiện đồng bộ, toàn diện. Trọng tâm vào hai nội dung gồm xây dựng và triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu và Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 – 2020”; triển khai cơ cấu lại các TCTD yếu kém.

Kể từ khi Nghị quyết số 42/2017/QH14 được ban hành, Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm mua nợ thanh toán bằng trái phiếu đặc biệt.

tinh den 159 vamc da mua hon 2665 nghin ty dong no xau

Lũy kế từ đầu năm nay đến hết 15/9/2017, VAMC đã mua nợ của 14 TCTD với tổng dư nợ gốc nội bảng là 20.995 tỷ đồng, giá mua nợ là 20.619 tỷ đồng, đã đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 được NHNN giao.

Như vậy, tính từ 2013 đến thời điểm 15/9/2017, VAMC đã thực hiện mua được 26.108 khoản nợ của 16.197 khách hàng tại 42 TCTD, với tổng dư nợ gốc nội bảng là 296.550 tỷ đồng, giá mua nợ là 266.543 tỷ đồng, tăng khoảng 208 tỷ đồng so với thời điểm cuối tháng 8/2017.

Hoàn thiện pháp lý xử lý, cơ cấu lại TCTD yếu kém

Giải pháp tái cơ cấu hệ thống các TCTD thời gian tới gồm Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ và hoạt động ngân hàng, trong đó quan trọng nhất là việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý xử lý, cơ cấu lại TCTD yếu kém.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực tài chính, chuyển đổi mô hình kinh doanh, quản trị, điều hành của TCTD; Tăng cường đổi mới công tác thanh tra, giám sát ngân hàng.

Ngoài ra, các giải pháp hỗ trợ khác như Thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD với thành phần theo hướng: Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Ban, một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Phó Trưởng Ban thường trực, Thống đốc NHNN làm Phó Trưởng Ban và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương, cơ quan có liên quan làm thành viên.

Hiện nay Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD với các thành phần theo hướng như trên. Để tham mưu Thống đốc NHNN thực hiện nhiệm vụ của Phó Trưởng Ban, các nội dung liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của NHNN với vai trò cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, Thống đốc NHNN đã ký Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của NHNN.

tinh den 159 vamc da mua hon 2665 nghin ty dong no xau Thống đốc Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban chỉ đạo xử lý nợ xấu Ngân hàng giai đoạn 2016 – 2020

Thống đốc Lê Minh Hưng làm Trưởng Ban chỉ đạo cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu của ngành ...

Thảo Nguyên