Thời sự

Tiếp tục giảm 30% thuế môi trường với nhiên liệu bay đến hết 2021

11:18 | 22/01/2021

Chia sẻ

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết giảm 30% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay đến hết 2021. Sau thời gian này, mức thuế trở lại là 3.000 đồng mỗi lít.

Theo Nghị quyết được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 1/1/2022.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Trước đó, tháng 7/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã quyết định giảm 30% mức thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay từ 1/8 đến hết 31/12/2020 để hỗ trợ các hãng hàng không bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Anh Đào