Hàng hóa

Tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát lần thứ nhất biện pháp CBPG nhôm Trung Quốc

19:00 | 29/07/2020

Chia sẻ

Trước 17h ngày 28/9, các bên liên quan có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết ngày 28/9/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2942/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp CBPG chính thức đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Quốc.

Theo Luật Quản lí ngoại thương, sau 1 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp CBPG, Bộ trưởng Bộ Công Thương có quyền quyết định rà soát vụ việc áp dụng biện pháp CBPG theo đề nghị của một hoặc nhiều bên liên quan trong vụ việc điều tra và trên cơ sở xem xét các bằng chứng do bên đề nghị cung cấp.

Và Nghị định 10/2018/NĐ-CP qui định, trong thời hạn 60 ngày trước khi kết thúc 1 năm kể từ ngày có quyết định áp dụng biện pháp CBPG, chống trợ cấp chính thức hoặc quyết định mới nhất về kết quả rà soát biện pháp CBPG, chống trợ cấp, các bên liên quan theo qui định tại Điều 59 của Nghị định này có thể nộp Hồ sơ yêu cầu rà soát.

Trừ trường hợp thời hạn nộp hồ sơ ít hơn 9 tháng tính đến thời hạn Bộ trưởng Bộ Công Thương phải quyết định có tiến hành rà soát cuối kì biện pháp CBPG, chống trợ cấp hay không.

Các bên liên quan theo qui định của Luật Quản lí ngoại thương có quyền nộp hồ sơ yêu cầu rà soát theo hướng dẫn lập hồ sơ kèm đính kèm thông báo này. 

Phạm vi đề nghị rà soát bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung như phạm vi hàng hóa thuộc đối tượng áp dụng biện pháp CBPG; biên độ bán phá giá đang áp dụng đối với một hoặc một số doanh nghiệp nước ngoài cụ thể; thiệt hại của ngành sản xuất trong nước.

Sau khi kết thúc thời hạn rà soát, căn cứ vào kết luận điều tra, Cục Phòng vệ thương mại sẽ kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương tiếp tục áp dụng biện pháp CBPG theo quy định hiện hành; và/hoặc điều chỉnh biện pháp CBPG tương ứng với kết quả rà soát; hoặc chấm dứt việc áp dụng biện pháp CBPG.

Việc tiến hành các thủ tục liên quan đến quá trình rà soát sẽ không gây cản trở tới việc áp dụng biện pháp CBPG đang có hiệu lực.

Hồ sơ theo hướng dẫn phải được điền đầy đủ và nộp trực tiếp tới Cơ quan điều tra, trước 17h ngày 28/9/2020.

Như Huỳnh