Thời sự

Thủ tướng: Thanh kiểm tra doanh nghiệp 1 lần/năm, không chồng chéo

19:50 | 12/12/2016

Chia sẻ

Thủ tướng yêu cầu khi tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp chỉ 1 lần/năm, không trùng lắp, chồng chéo.
thu tuong thanh kiem tra doanh nghiep 1 lannam khong chong cheo
Thanh tra kiểm tra tại doanh nghiệp. Ảnh: Tạp chí Tài chính

Thông tin trên vừa được Văn phòng Chính phủ cung cấp ngày 12/12. Theo đó, để tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ có yêu cầu đối với các Bộ, cơ quan khi xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Như vậy, việc thanh tra, kiểm tra, kiểm toán về tài chính, thuế đối với doanh nghiệp sẽ được thực hiện 1 lần/năm, không trùng lắp, chồng chéo.

Đặc biệt, các cơ quan này phải công khai trước cho doanh nghiệp biết (trừ trường hợp đặc biệt phát hiện doanh nghiệp vi phạm phải thực hiện theo quy định của pháp luật).

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu không thanh tra, kiểm tra khi không có căn cứ theo quy định của pháp luật. Khi thanh tra, kiểm tra, kiểm toán không được thanh tra, kiểm tra, kiểm toán lại những vấn đề, nội dung mà các cơ quan có thẩm quyền đã kết luận, xử lý trước đó. Các cơ quan chức năng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của mình.

Thanh tra Chính phủ sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và cơ quan liên quan theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Thái Hoàng