Thời sự

Thu hồi hơn 22.000 tỉ đồng nợ thuế sau 8 tháng đầu năm 2019

11:05 | 05/09/2019

Chia sẻ

Theo Tổng cục thuế, tính đến thời điểm 31/8/2019, cơ quan thuế đã thu được 22.117 tỉ đồng tiền thuế nợ, tăng 4,8% so với cùng kì năm 2018.
cuong-che-no-thue-vnf

Ảnh minh họa

Tổng cục thống kê vừa có báo cáo tình hình thực hiện công tác thuế 8 tháng đầu năm 2019.

Theo đó, tổng thu NSNN lũy kế 8 tháng năm 2019 do cơ quan Thuế quản lí ước đạt 814.186 tỉ đồng, bằng 69,7% so với dự toán pháp lệnh, tăng 12,3% so với cùng kì năm 2018.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 87% dự toán, chủ yếu do giá dầu bình quân đạt 67,9USD/thùng, cao hơn 4,4% so với dự toán; sản lượng đạt 74,8% dự toán.

Thu nội địa ước đạt 69% so với dự toán pháp lệnh, tăng 13,4% so với cùng kì năm 2018. Có 11/18 khoản thu, sắc thuế thu đạt khá (trên 67%). Hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều có mức tăng trưởng thu so với cùng kì năm 2018, trong đó khu vực sản xuất kinh doanh tăng 13,6%.

Tổng cục thuế cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thuế ước thực hiện được 55.701 cuộc thanh tra, kiểm tra tại trụ sở NNT; kiểm tra được 279.881 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lí qua thanh tra, kiểm tra ước đạt 32.700,33 tỉ đồng, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là hơn 8.900 tỉ đồng; giảm khấu trừ hơn 1.380 tỉ đồng; giảm lỗ gần 22.400 tỉ đồng.

Trong đó, đã thanh tra 295 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết; kiến nghị xử lí qua thanh tra hơn 7.900 tỉ đồng.

Về kết quả công tác quản lí nợ thuế, tính đến thời điểm 31/8/2019, cơ quan thuế đã thực hiện các biện pháp đôn đốc thu nợ và đã thu được 22.117 tỉ đồng tiền thuế nợ, tăng 4,8% so với cùng kì năm 2018.

Tổng số tiền thuế nợ đã giảm 8,4% so với thời điểm 31/12/2018, trong đó: Tiền thuế nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) chiếm tỉ trọng 52,7% tổng số tiền thuế nợ, giảm 13,9% so với cùng kì năm 2018.

Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (của NNT đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng kí kinh doanh) chiếm tỉ trọng 47,3% tổng tiền thuế nợ, tăng 10,2%so với cùng kì năm 2018.

Thu Hà