Nhà đất

Thanh tra Quảng Ninh đề nghị xem xét thu hồi các dự án của Tập đoàn Xuân Lãm

20:29 | 21/11/2019

Chia sẻ

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đang thanh tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kĩ thuật của Công ty TNHH tập đoàn Xuân Lãm trên địa bàn TP Uông Bí.

Theo nguồn tin từ Báo Quảng Ninh, các hộ dân trên địa bàn tỉnh kiến nghị đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thuộc các dự án do Công ty TNHH tập đoàn Xuân Lãm làm chủ đầu tư, mặc dù người dân đã góp vốn từ năm 2014.

Tập đoàn Xuân Lãm là đơn vị được giao làm chủ đầu tư thực hiện ba dự án: Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư và Dịch vụ Thương mại tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí (11,1 ha); Dự án Khu đô thị tại phường Trưng Vương, TP Uông Bí (23,57 ha); Dự án Khu đô thị mới Chạp Khê, phường Nam Khê, TP Uông Bí (37,4 ha).

Đối với hai dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu dân cư và Dịch vụ Thương mại; Khu đô thị tại phường Trưng Vương, tại thời điểm kiểm tra dự án vào năm 2018, hai dự án này vẫn còn 0,9 ha chưa giải phóng mặt bằng (GPMB).

Trong khi đó, chủ đầu tư đã huy động góp vốn của 205 nhà đầu tư thứ cấp tại 356 ô đất (3,566 ha) với số tiền hơn 123.7 tỉ đồng.

Còn dự án Khu đô thị mới Chạp Khê được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 17/3/2014 và UBND TP Uông Bí phê duyệt qui hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 tại Quyết định số 3195/QĐ-ƯBND ngày 25/5/2015.

Tuy chưa được phê duyệt dự án nhưng Tập đoàn Xuân Lãm đã huy động vốn góp của các nhà đầu tư thứ cấp.

Trong quá trình triển khai thực hiện các dự án này, Tập đoàn Xuân Lãm không đủ năng lực tài chính nên việc đầu tư thực hiện dự án kéo dài và hiện nay các dự án này đã dừng triển khai.

Trước những tồn tại trên, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao Sở Xây dựng chủ trì, rà soát, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi, hủy bỏ qui hoạch theo qui định của pháp luật.

Đồng thời, UBND TP Uông Bí được giao thực hiện rà soát đối với các dự án kinh doanh hạ tầng do Tập đoàn Xuân Lãm làm chủ đầu trên địa bàn thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, TP Uông Bí đã thành lập Tổ công tác xử lí tồn tại các dự án của Xuân Lãm và thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân và những nhà đầu tư thứ cấp đã tham gia vào dự án biết rõ tình hình hiện trạng của dự án.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 về việc chấm dứt hoạt động đầu tư của Tập đoàn Xuân Lãm đối với dự án Khu đô thị mới Chạp Khê.

Đồng thời, UBND tỉnh giao UBND thành phố Uông Bí quản lí chặt chẽ quĩ đất theo đúng qui hoạch được duyệt và quĩ đất Tập đoàn Xuân Lãm đã tự bồi thường, GPMB theo hình thức tự thỏa thuận.

Ở hai dự án còn lại, ngày 18/9/2019, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra việc chấp hành chế độ, chính sách pháp luật trong việc triển khai thực hiện.

Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang thực hiện việc thanh tra đối với việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kĩ thuật của Tập đoàn Xuân Lãm trên địa bàn TP Uông Bí.

Khi Thanh tra tỉnh có kết luận, UBND TP Uông Bí sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo để xử lí dứt điểm những tồn tại vướng mắc của các dự án.

Nguyên Ngọc