Doanh nghiệp

Tập đoàn Hà Đô: Doanh thu tài chính âm, công ty mẹ lỗ ròng 100 tỷ đồng

07:09 | 03/08/2017

Chia sẻ

Báo cáo tài chính riêng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô (HoSE: HDG) ghi nhận khoản lỗ lên tới 100 tỷ đồng trong quý II/2017.

Cụ thể, doanh thu thuần quý II của Hà Đô đạt 51 tỷ đồng, tăng 33,5% so với cùng kì năm 2016. Lợi nhuận gộp đạt 18,7 tỷ đồng, tăng 43,8%.

Đáng chú ý, hoạt động tài chính trong quý của Công ty ghi nhận doanh thu âm 76,8 tỷ đồng và chi phí tài chính tăng 56% (lên tới 26,8 tỷ đồng). Điều này cộng với chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 1,7 lần đã khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty âm 100,4 tỷ đồng.

Kết thúc quý II, Hà Đô ghi nhận khoản lỗ sau thuế là 100,2 tỷ đồng (trong khi cùng kì vẫn có hơn 400 triệu đồng lợi nhuận).

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Hà Đô đạt 84,8 tỷ đồng, giảm 11,3%. Lợi nhuận gộp đạt 31,8 tỷ đồng, tăng 6%. Tuy nhiên, Công ty vẫn chịu lỗ ròng 29,9 tỷ đồng do chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao.

Điểm đáng lưu ý là doanh thu từ hoạt động tài chính trong 6 tháng của Hà Đô vẫn thực dương 24,3 tỷ đồng (dù quý II âm rất nặng). Do đó, nhiều khả năng doanh thu tài chính âm trong quý II là do Công ty mẹ tạm thời ghi nhận “cổ tức âm” vì các công ty con thua lỗ.

Cơ cấu doanh thu 6 tháng đầu năm 2017 của Hà Đô cũng không ghi nhận doanh thu từ kinh doanh bất động sản, chỉ có doanh thu xây lắp (12,5 tỷ đồng) và doanh thu cung cấp dịch vụ (72,4 tỷ đồng).

Tính đến ngày 30/6/2017, Hà Đô có tổng tài sản là 2.938 tỷ đồng, tăng 6,5%. Hàng tồn kho 500 tỷ đồng, tăng 28,5%.

Về nguồn vốn, Công ty có 2.167 tỷ đồng nợ phải trả (riêng vốn vay là 1.477 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu là 771 tỷ đồng. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu là 1,9 lần.

Thụy Khanh