Doanh nghiệp

Tập đoàn CEO bổ nhiệm hai nữ Phó Tổng Giám đốc

15:12 | 27/02/2019

Chia sẻ

Hai nữ Phó Tổng Giám đốc của CEO cùng sinh năm 1979, nhậm chức từ ngày 25/2 vừa qua.

CTCP Tập đoàn C.E.O (Mã: CEO) vừa bổ nhiệm hai nữ Phó Tổng Giám đốc là bà Đỗ Phương Anh và bà Phan Lê Mỹ Hạnh.

Bà Đỗ Phương Anh sinh năm 1979, thường trú tại Hà Nội, có trình độ Cử nhân Kinh tế.

Bà Phan Lê Mỹ Hạnh cũng sinh năm 1979, thường trú tại Hà Nội, có trình độ Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Hai bà bắt đầu giữ chức Phó Tổng Giám đốc của C.E.O từ ngày 25/2 vừa qua cho đến khi Tập đoàn ra quyết định khác.

Như vậy, Ban Giám đốc của CEO gồm có 7 người là ông Tạ Văn Tố - Tổng giám đốc và 6 Phó Tổng gồm ông Cao Văn Kiên, ông Trận Đạo Đức, ông Nguyễn Văn Đông, bà Vũ Thị Lan Anh và 2 cá nhân vừa được bổ nhiệm.

Như vậy, Ban Tổng Giám đốc của CEO hiện nay có 7 thành viên, gồm ông Tạ Văn Tố - Tổng Giám đốc và 6 Phó Tổng Giám đốc là ông Cao Văn Kiên, bà Vũ Thị Lan Anh, ông Trần Đạo Đức, ông Nguyễn Văn Đông, và hai bà Đỗ Phương Anh, Phan Lê Mỹ Hạnh mới được bổ nhiệm.

Hôm 21/2 vừa qua, CEO đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên dự kiến diễn ra vào ngày 15/3/2019.

Xem thêm

Y Vân

Theo Kinh tế & Tiêu dùng