Nhà đất

Tân Tạo giải trình vấn đề nhấn mạnh của kiểm toán về khả năng thu hồi 3.500 tỉ từ dự án Kiên Lương

12:55 | 06/09/2019

Chia sẻ

Trước vấn đề nhấn mạnh của kiểm toán viên về tiền thuê đất Tân Tạo đã trích trước, khả năng thu hồi các khoản đầu tư và phải thu hơn 3.500 tỉ đồng liên quan đến dự án Nhiệt điện Kiên Lương, Tân Tạo đã có văn bản giải trình.

Kiến nghị đưa dự án Kiên Lương vào qui hoạch phát triển điện lực quốc gia

Tại BCTC soát xét bán niên 2019 của CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã: ITA), kiểm toán viên đã nhấn mạnh một số vấn đề, trong đó có khoản đầu tư của Tân Tạo vào CTCP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC) và CTCP Năng lượng Tân Tạo 2 (TEC 2).

Tại cuối kì kế toán quí II/2019, Tân Tạo đầu tư vào TEDC và TEC 2 với số tiền lần lượt là 1.753 tỉ đồng và 418 tỉ đồng. Đồng thời, khoản phải thu từ TEDC có giá trị gần 1.343 tỉ đồng.

Tuy nhiên, Tân Tạo chưa đánh giá được chắn chắn khả năng thu hồi các khoản tiền nói trên do việc này phụ thuộc vào khả năng tiếp tục thực hiện dự án Nhiệt điện Kiên Lương. Dự án đang trong quá trình xin phê duyệt và chưa có kết luận cuối cùng từ các cơ quan.

Theo phản hồi của Tân Tạo, sô tiền trên là khoản đầu tư và công nợ của công ty liên quan đến đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Kiên Lương.

Hiện nay, Tân Tạo vẫn đang làm việc với cơ quan ban, ngành để kiến nghị Chính phủ đưa dự án Kiên Lương vào qui hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Ban giám đốc Tân Tạo đánh giá, giá trị đầu tư vào TEDC, TEC 2 và công nợ phải thu TEDC được đảm bảo bằng tài sản cơ sở hạ tầng đã được đầu tư và giá trị diện tích đất của dự án tại ngày lập BCTC soát xét bán niên 2019.

Tại ngày 30/6/2019, trung tâm nhiệt điện Kiên Lương có chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn hơn 572 tỉ đồng. Quyền sử dụng đất và cơ sở hạ tầng tại dự án này đã được thế chấp cho các khoản vay dài hạn tại ngân hàng (hơn 405 tỉ đồng).

ITA-kien-luong

Dự án nhiệt điện Kiên Lương. Nguồn: Vietnamfinance

Từ ghi nhận doanh thu… đến khoản nợ tiềm tàng tại các KCN

Ngoài ra, kiểm toán viên còn nhấn mạnh về việc ghi nhận doanh thu một lần cho thuê đất tại hai KCN Tân Tạo mở rộng và Tân Đức.

Đến ngày 30/6/2019, Tân Tạo đã ghi nhận doanh thu một lần cho toàn bộ thời gian cho thuê lại đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tại khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo mở rộng với tổng diện tích 904.407 m2 và KCN Tân Đức 1.876.498 m2.

Giá vốn tương ứng của phần diện tích đất nói trên bao gồm tiền thuê đất phải trả dựa trên đơn giá thuê đất ước tính theo hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm và các phụ lục hợp đồng liên quan đã được kí kết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm ghi nhận doanh thu.

ITA-tan-Duc

Nhà xưởng KCN Tân Đức. Nguồn: Tân Tạo

Theo Luật Đất đai 2013, Công ty có nghĩa vụ nộp tiền thuê đất một lần cho toàn bộ thời gian thuê tính trên phần diện tích đất đã cho thuê lại như trên. Số tiền thuê đất này được xác định theo đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần.

Trong khi đó, kiểm toán viên cho rằng số tiền này có thể chênh lệch với số tiền đã được Tân Tạo trích trước. Tại ngày phát hành BCTC soát xét bán niên 2019 vẫn chưa có kết quả sau cùng về việc xác định tiền thuê đất phải trả này.

Về phía Tân Tạo, Công ty cho biết đã ghi nhận doanh thu một lần cho toàn bộ thời gian cho thuê đất tại KCN Tân tạo mở rộng (904.047 m2) và KCN Tân Đức (1.876.498 m2).

"Công ty đang trong quá trình làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xác định và nộp tiền thuê đất một lần cho phần diện tích đất đã được cho thuê lại. Hiện tại, Công ty đang chờ phản hồi của các cơ quan về vấn đề này", lãnh đạo Tân Tạo cho biết.

Do kết quả sau cùng vẫn chưa xác định được nên ban tổng giám đốc Tân Tạo quyết định trình bày khoản phải trả cho Nhà nước liên quan đến chi phí cho thuê đất như trên là một khoản nợ tiềm tàng.


Nguyên Ngọc