|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tân Tạo (ITA) dự kiến thoái toàn bộ vốn tại 5 công ty thành viên, kỳ vọng có lãi thuần gần 260 tỷ đồng năm 2023

08:31 | 07/04/2023
Chia sẻ
Thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của ITA ở mức 12.221 tỷ đồng, trong đó lượng tiền và tương đương chỉ còn 17,5 tỷ đồng. Hầu hết tài sản của công ty đang tập trung ở các khoản phải thu ngắn hạn (3.590 tỷ), hàng tồn kho (3.561 tỷ) và tài sản dở dang dài hạn (3.210 tỷ).

CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Mã: ITA) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023, đại hội dự kiến diễn ra ngày 28/4 tại Long An.

Năm nay, ITA đặt mục tiêu doanh thu và thu nhập là 774,4 tỷ đồng, lợi nhuận thuần đạt 257,3 tỷ đồng và tỷ lệ chi trả cổ tức tùy theo tình hình hoạt động của công ty và sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định.

Théo báo cáo đã kiểm toán, năm 2022, ITA ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là 608 tỷ đồng, lỗ thuần 217 tỷ đồng và lỗ sau thuế gần 258 tỷ.

Đại hội tới, HĐQT trình cổ đông thống nhất phê chuẩn và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đầu tư của dự án Khu công nghiệp (KCN) Tân Tạo - Long An (diện tích 414,7 ha) tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Về kế hoạch xây dựng cơ bản, công ty dự kiến sửa chữa 46.857 m2 nhà xưởng cho khách hàng thuê; cho thuê 30 ha đất KCN Tân Đức; xây dựng 50.000 m2 hệ thống hạ tầng giao thông KCN giai đoạn 2, san lắp mặt bằng tổng khối lượng ước tính 350.000 m2 trong KCN Tân Đức giai đoạn 2 để thu hút các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.

Bên cạnh đó, công ty sẽ hoàn thiện 7.000 m2 hạ tầng Khu dân cư Tân Đức giai đoạn 2 để bàn giao nền tái định cư; tiếp tục hoàn thiện 23 căn biệt thự khu Hạnh phúc; sửa chữa Block 1,3, hoàn thiện pháp lý cụm chung cư Tân Đức Plaza đưa vào kinh doanh theo chương trình nhà ở xã hội của tỉnh Long An.

Ngoài ra, HĐQT ITA trình cổ đông phương án thoái toàn bộ vốn đầu tư tại CTCP Sài Gòn Đà Lạt, CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC), CTCP Năng lượng Tân Tạo 2 (TEC2), CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Tân Tạo, CTCP Khu công nghiệp Cơ khí – Năng lượng Agrimeco Tân Tạo.

Song song đó, thực hiện thủ tục thoái vốn, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đối với các dự án do ITA làm chủ đầu tư hoặc các dự án do ITA liên kết đầu tư. Đồng thời công ty sẽ thực hiện giải thể CTCP Bầu trời Tân Tạo Mê Kông, CTCP Đầu tư Kinh doanh Đô thị Tân Tạo Mê Kông. 

Tính đến cuối năm 2022, ITA đang đầu tư vào 9 đơn vị khác với giá trị gốc là 1.452 tỷ đồng, trong đó phải trích lập dự phòng là 163 tỷ.

Nguồn: BCTC năm 2022 đã kiểm toán của công ty. 

HĐQT cũng sẽ trình cổ đông thống nhất phê chuẩn các nghị quyết của HĐQT về các hợp đồng cho vay/mượn dài hạn đối với CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC), Công ty CP Năng Lượng Tân Tạo 2 (TEC2), CTCP Năng Lượng Tân Tạo (TEC) và các công ty liên quan đến dự án xây dựng Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương bị Thủ tướng Chính phủ loại ra khỏi danh sách các dự án sẽ vận hành trước năm 2030 do nguyên nhân bất khả kháng.

Bên cạnh đó, đại hội sẽ tiến hành bầu cử về việc thanh lý hợp đồng cho thuê đất dài hạn xây dựng Trung tâm nhiệt điện Kiên Lương được ký giữa CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo và CTCP Phát triển Năng lượng Tân Tạo (TEDC).

Liên quan đến việc huy động vốn, HĐQT trình cổ đông thống nhất phê chuẩn và ủy quyền cho HĐQT được quyết định giữ lại một phần hoặc hoàn toàn lợi nhuận của năm 2022 để bổ sung nguồn vốn lưu động và/hoặc nâng vốn điều lệ thay vì chi trả cổ tức.

Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm các tổ chức tài chính trong nước hoặc quốc tế để thực hiện vay vốn hoặc phát hành trái phiếu nhằm tái cấu trúc nợ và bổ sung vốn kinh doanh cho hoạt động của công ty.

Thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của ITA ở mức 12.221 tỷ đồng, trong đó lượng tiền và tương đương còn 17,5 tỷ đồng. Hầu hết tài sản của công ty đang tập trung ở các khoản phải thu ngắn hạn (3.590 tỷ), hàng tồn kho (3.561 tỷ) và tài sản dở dang dài hạn (3.210 tỷ).

Cuối năm 2022, tổng nợ phải trả của ITA là 2.125 tỷ đồng, trong đó công ty chỉ đi vay hơn 32 tỷ đồng. Bên cạnh đó công ty còn có các khoản chi phí phải trả ngắn hạn là 1.268 tỷ đồng. Cuối quý, vốn chủ sở hữu ở mức 10.095 tỷ. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới cuối quý IV của ITA là 366 tỷ đồng.

Ngoài ra, trên báo cáo kiểm toán năm 2022, Công ty Kiểm toán AASCS còn nhấn mạnh đến nhiều vấn đề của ITA liên quan đến thuyết minh các khoản mục như nợ tiềm tàng, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, quyết định của Toà án và thông tin về hoạt động liên tục…

Minh Hằng

Nvidia - Công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới muốn lập cứ điểm tại Việt Nam
Chủ tịch Nvidia cho biết Tập đoàn đã đầu tư khoảng 250 triệu USD vào Việt Nam, xác định Việt Nam là thị trường quan trọng. Ông khẳng định Nvidia mong muốn thiết lập một trung tâm, cứ điểm tại Việt Nam để thu hút nhân tài trên khắp thế giới.