Tài chính

SHB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 15.044 tỉ đồng

14:57 | 13/12/2019

Chia sẻ

Ngân hàng SHB được NHNN phê duyệt phương án tăng vốn thêm hơn 5.500 tỉ đồng lên 15.044 tỉ đồng bằng phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

nhadautu--shb-phat-hanh-2950-ty-dong-trai-phieu-1713

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (Ảnh: SHB).

Ngày 11/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành văn bản về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ từ 12.036 tỉ đồng lên gần 15.044 tỉ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị ngân hàng thông qua.

Tại đại hội cổ đông thường niên của ngân hàng vào tháng 4, SHB đã thông qua kế kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 5.534 tỉ đồng lên mức 17.571 tỉ đồng (tương đương mức tăng 46%).

Cụ thể, SHB cho biết sẽ phát hành 252,7 triệu cổ phiếu (tương đương 2.526 tỉ đồng tính theo mệnh giá) để trả cổ tức cho năm 2017 và năm 2018 tương ứng với tỷ lệ thực hiện là 21%. Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được thêm 21 cổ phiếu.

Đồng thời, ngân hàng cũng sẽ phát hành gần 300,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tương đương gần 3.008 tỉ đồng tính theo mệnh giá) theo tỉ lệ thực hiện quyền là 4:1, đồng nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được phép mua thêm 1 cổ phiếu mới.

Theo văn bản này, SHB có trách nhiệm thực hiện thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo qui định của pháp luật, bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo Luật Các tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

SHB có trách nhiệm thông báo cho các tổ chức, cá nhân mua cổ phần của SHB thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cổ đông theo đúng qui định tại Điều 54 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn tất việc phát hành cổ phiếu, SHB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo qui định của NHNN.

Trúc Minh