|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quý I/2024: Việt Nam thu về 31 tỷ USD nhờ xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin

14:45 | 24/04/2024
Chia sẻ
Trong quý I, doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin đạt gần 36,3 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ; xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đạt 31 tỷ USD, tăng 17%.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban về kinh tế số. (Nguồn: VGP)

Sáng 24/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban, với trọng tâm thảo luận về kinh tế số.

Theo báo cáo tại phiên họp, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) cho biết trong quý I, doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin đạt gần 36,3 tỷ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ; xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đạt 31 tỷ USD, tăng 17%.

Về chuyển đổi số với các dịch vụ công, hiện nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia đã kết nối với 388 hệ thống và cơ sở dữ liệu của 95 cơ quan, đơn vị (bình quân mỗi ngày có khoảng 2,8 triệu giao dịch được thực hiện).

Ngoài ra, đến nay, đã có gần 14,6 triệu tài khoản và hơn 46,2 triệu hồ sơ nộp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; gần 26,8 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn 12.900 tỷ đồng. Tính riêng 25 dịch vụ công thiết yếu tại Đề án 06 hàng năm đã tiết kiệm cho Nhà nước, xã hội gần 3.500 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cần phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

Theo Thủ tướng, việc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số còn nhiều tồn tại, hạn chế, trong đó, nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương chưa coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo, ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số.

Ngoài ra, công tác an ninh mạng, an toàn thông tin ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức. Tình hình hoạt động tấn công mạng, đặc biệt là mã độc tống tiền tăng mạnh thời gian gần đây, quý I/2024 đã ghi nhận gần 2.400 cuộc tấn công mạng.

Một tồn tại khác được Thủ tướng chỉ ra là tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu rất thấp, tính kết nối, chia sẻ, liên thông dữ liệu còn kém, gây lãng phí.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và ba Chiến lược: Về phát triển Chính phủ số; Về phát triển kinh tế số và xã hội số; Về phát triển dữ liệu số. 

Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT sớm hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030 và Bộ KH&ĐT trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

"Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc tăng ít nhất 5 bậc và chỉ số an toàn an ninh mạng thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu", Thủ tướng nêu rõ. 

Ngọc Bảo