|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 từ 6 - 6,5%

15:23 | 09/11/2023
Chia sẻ
Mức tăng trưởng GDP năm 2024 khoảng 6 - 6,5% được xây dựng trên cơ sở tính tới các yếu tố thuận lợi, khó khăn và mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm (2021-2025).

Chiều 9/11, với đa số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2024 với chỉ tiêu GDP được thông qua là từ 6 - 6,5%, lạm phát 4 - 4,5%, GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 - 4.730 USD.  

Trước khi Quốc hội bấm nút biểu quyết, một số ý kiến đại biểu cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6 - 6,5% là khá cao, nên ở mức thấp hơn, khoảng 5 - 6%. 

Chiều 9/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. (Ảnh; Cổng TTĐT Quốc hội).

Giải trình vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết tăng trưởng GDP 2023 dự kiến đạt trên 5%. Mức tăng trưởng GDP năm 2024 khoảng 6 - 6,5% được xây dựng trên cơ sở phân tích, dự báo bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế, có tính đến những yếu tố thuận lợi, khó khăn, bám sát định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).  

Cũng theo nghị quyết, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP và tốc độ tăng năng suất lao động 2024 lần lượt là 24,1 - 24,2% và 4,8 - 5,3%. Mức này thấp hơn kế hoạch năm 2023 (25,4 - 25,8% và 5 - 6%).  

Để đạt các chỉ tiêu trên, Quốc hội yêu cầu Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Nghị quyết nêu rõ cần tiếp tục phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất và đơn giản hóa thủ tục hành chính để tăng khả năng tiếp cận, hấp thụ vốn tín dụng, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng.

Về lĩnh vực đầu tư công, ngay từ đầu năm 2024, Chính phủ phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, các chương trình mục tiêu quốc gia.   

Đồng thời phải kiên quyết loại bỏ những dự án không thật sự cần thiết, không để tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, kém hiệu quả.

Liên quan đến hạ tầng chiến lược, Quốc hội yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn, có giải pháp đồng bộ bảo đảm vật liệu san lấp, nhất là các công trình trọng điểm ngành giao thông.

Các dự án đường bộ cao tốc phải thúc đẩy tiến độ đầu tư, bảo đảm chất lượng, phấn đấu hoàn thành mục tiêu có trên 3.000km vào năm 2025.  

Quốc hội cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số tuyến đường sắt quan trọng quốc gia, tuyến đường sắt trục Đông - Tây; nghiên cứu hoàn thiện đề án về dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, phấn đấu phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sớm nhất có thể trong năm 2024.

Đồng thời phát triển nguồn nhân lực, đổi mới giáo dục nghề nghiệp; ưu tiên đào tạo nhân lực chất lượng cao. Tập trung đào tạo 50.000 - 100.000 nhân lực chất lượng cao cho ngành nghiên cứu và sản xuất chip bán dẫn đến năm 2025 và năm 2030.

Với dự thảo được thông qua, Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ xây dựng, hoàn thiện khung khổ pháp lý đồng bộ để triển khai kịp thời, hiệu quả phương án cải cách chính sách tiền lương từ 1/7/2024.             

Anh Đào