|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Quốc Cường Gia Lai muốn bán dự án thủy điện IaGrai 1 tại tỉnh Gia Lai

21:25 | 28/03/2023
Chia sẻ
Ý định chuyển nhượng dự án thủy điện nói trên diễn ra trong bối cảnh QCGL vừa có một năm 2022 kinh doanh tụt dốc với lợi nhuận ròng giảm 62% về 25 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng 7 năm. Đồng thời tính tới cuối năm 2022, công ty còn chưa tới 80 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngân hàng.

 Tổng quan nhà máy thủy điện Ia Grai 1. (Ảnh: QCGL).

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Quốc Cường Gia Lai (QCGL - Mã: QCG) vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ dự án Thủy điện IaGrai 1 tại tỉnh Gia Lai.

Thời gian chuyển nhượng dự kiến trong quý II2/2023. Giá chuyển nhượng tối thiểu bằng giá trị sổ sách tại thời điểm chuyển nhượng.

Theo giới thiệu, Nhà máy thủy điện IaGrai 1 do QCGL làm chủ đầu tư, gồm 3 tổ máy với tổng công suất 10,8 MW. Công trình được khởi công xây dựng cuối tháng 6/2009 và hòa lưới điện quốc gia vào tháng 8/2012.

Theo bản cáo bạch năm 2010, tổng chi phí đầu tư xây dựng, bao gồm chi phí xây dựng và chi phí mua máy móc của nhà máy thủy điện là 245 tỷ đồng.

Ý định chuyển nhượng dự án thủy điện nói trên diễn ra trong bối cảnh QCGL có một năm 2022 kinh doanh tụt dốc. Năm ngoái, lợi nhuận ròng của công ty giảm 62% về 25 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng 7 năm của công ty. Năm ngoái, QCGL còn bị xử lý về thuế 2,3 tỷ đồng do vi phạm cho kỳ thanh tra thuế 2019 - 2020

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC của công ty. 

Tới cuối năm 2022, tổng tài sản của tập đoàn gần 9.949 tỷ đồng, trong đó lượng tiền, tương dduongw tiền và tiền gửi ngân hàng ngắn hạn chưa tới 80 tỷ đồng. Bên cạnh đó, QCGL đang đầu tư gần 680 tỷ đồng vào công ty liên doanh, liên kết và 50 tỷ đồng vào đơn vị khác.

Hầu hết tài sản của công ty tập trung ở khoản mục hàng tồn kho với hơn 7.200 tỷ đồng. Theo thuyết minh, đây là các bất động sản dở dang đang xây dựng gồm các khoản chi phí đền bù, tiền sử dụng đất, chi phí xây dựng và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến dự án.

Cuối quý IV/2022, nợ phải trả của QCGL hơn 5.608 tỷ đồng, gấp 1,3 lần vốn chủ sở hữu, trong đó công ty đi vay tổng cộng 416 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty còn đang ghi nhận hơn 4.525 tỷ đồng các khoản phải trả khác, chủ yếu là nhận tiền của Sunny cho dự án Phước Kiển và phải trả các bên thứ ba, bên liên quan.

Minh Hằng