Doanh nghiệp

QNS đặt mục tiêu LNST năm 2021 giảm 12%

16:59 | 04/01/2021

Chia sẻ

Sang năm 2021, Đường Quảng Ngãi (QNS) dự kiến lãi sau thuế hợp nhất giảm 12% so với thực hiện năm 2020 còn 913 tỷ đồng.

Hội đồng quản trị CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS) vừa ra nghị quyết thông qua ước thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu hợp nhất đạt 6.835 tỷ đồng, giảm 11,5% so với năm trước đó; lãi sau thuế giảm tương ứng 19,7% còn 1.037,5 tỷ đồng.

So sánh với kế hoạch kinh doanh năm 2020, dù chỉ tiêu doanh thu mới thực hiện hơn 81% kế hoạch, song lợi nhuận sau thuế của QNS lại vượt 14% chỉ tiêu cả năm.

Sang năm 2021, Đường Quảng Ngãi đặt mục tiêu kinh doanh giảm đáng kể so với kết quả thực hiện năm vừa qua. Cụ thể, chỉ tiêu doanh thu năm nay dù tăng 17%, ước đạt 8.000 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế giảm 12%, bằng mục tiêu lợi nhuận năm ngoái là 913 tỷ đồng.

Đồng thời, công ty thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 là 22/2. Thời gian diễn ra đại hội vào 3/4/2021.

Theo nhận định gần nhất về triển vọng Đường Quảng Ngãi của Chứng khoán Bản Việt, sau năm 2020, dự báo doanh thu mảng sữa đậu nành của công ty tăng trưởng 7% trong năm 2021 và khoảng 5% mỗi năm trong giai đoạn 2022 - 2023. Theo đó, biên lợi nhuận ròng mảng sữa đậu nành sẽ cải thiện từ 19,8% trong năm 2019 lên 22,1% trong năm 2023, đến từ tiết giảm hoạt động marketing trong bối cảnh dịch COVID-19 năm vừa qua và giá đường đầu vào thấp hơn.

Thu Thủy