Doanh nghiệp

PVX đưa số liệu giải trình lại \"vênh\" với báo cáo kiểm toán

18:05 | 10/10/2016

Chia sẻ

Mặc dù PVX giải trình vẫn đang hoạt động bình thường và đưa ra các số liệu kinh doanh chứng minh nhưng lại không trùng khớp với các con số trên Báo cáo tài chính kiểm toán mà công ty đã công bố.

Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Mã: PVX) vừa có văn bản giải trình và xác định ảnh hưởng của thông tin đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo PVX, ngày 6/10/2016, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định về việc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra trọng tâm là việc đầu tư thực hiện các dự án tại Tổng công ty giai đoạn trước ngày 31/12/2013.

PVX cho hay, từ năm 2014 đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty vẫn diễn ra bình thường. Năm 2014, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 10,31 tỷ đồng trong đó công ty mẹ đạt 52,5 tỷ đồng; năm 2015, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 22,69 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 136,68 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 148,45 tỷ đồng trong đó công ty mẹ đạt 178,75 tỷ đồng.

Tổng công ty đang tiếp tục nỗ lực đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, triển khai thi công tại các công trình, dự án trọng điểm như dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu, nhà giàn DK…; Tập trung thu hồi công nợ, hoàn nhập trích lập dự phòng, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định.

Tuy nhiên, những con số mà PVX giải trình lại "vênh" với số liệu tài chính đã được kiểm toán của Công ty.

Cụ thể, năm 2014, dưới sự kiểm toán của Deloitte, công ty đạt lợi nhuận hợp nhất 102,5 tỷ đồng, LNST công ty mẹ 49,78 tỷ đồng. Trong giải trình mà PVX đưa ra, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 10,31 tỷ đồng trong đó công ty mẹ đạt 52,5 tỷ đồng.

Năm 2015, công ty đạt lợi nhuận hợp nhất 22,69 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ 23,98 tỷ đồng. Nhưng bản giải trình trên đây, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại đạt 22,69 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 136,68 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, công ty giải trình lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 148,45 tỷ đồng trong đó công ty mẹ đạt 178,75 tỷ đồng. Tuy nhiên trong báo cáo kiểm toán 6 tháng bởi Deloitte, lợi nhuận công ty mẹ chỉ 148,9 tỷ đồng chứ không phải 178,75 tỷ đồng như công ty cung cấp.

Anh Thư