|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PVD ước lãi sau thuế 190 tỷ trong 4 tháng

08:25 | 20/05/2024
Chia sẻ
Về kế hoạch cho cả năm, PVD kỳ vọng đạt doanh thu khoảng 8.005 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) Lê Mạnh Hùng đã chủ trì buổi làm việc về chiến lược/kế hoạch phát triển trung, dài hạn và thực hiện kế hoạch năm 2024 của Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Mã: PVD).

Về kết quả sản xuất kinh doanh 4 tháng đầu năm của PVD, doanh thu ước thực hiện 2.436 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 279 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 190 tỷ đồng.

4 tháng đầu năm, PVD ước tính doanh thu công ty mẹ vượt 17% so với kế hoạch và lợi nhuận trước thuế vượt 102% kế hoạch. Về kế hoạch cho cả năm, PVD kỳ vọng đạt doanh thu khoảng 8.005 tỷ đồng.

Năm 2024, PVD lên kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 là 6.200 tỷ đồng doanh thu, 380 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế và sẽ phấn đấu đạt vượt mức kế hoạch đề ra.

Kế hoạch năm nay của PVD được xây dựng trên một số giả định sau: 4 giàn khoan tự nâng hoạt động xuyên suốt với đơn giá bình quân tăng khoảng 10% - 15% so với năm 2023; 1 giàn khoan TAD hoạt động xuyên suốt năm tại Brunei; giàn khoan đất liền có việc 4 tháng và 0,5 giàn khoan thuê…

 Ảnh: PVD.

Cập nhật tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/4, PVD thông tin tất cả các giàn khoan của PVD đang cung cấp dịch vụ tại thị trường nước ngoài, cụ thể giàn tự nâng PV Drilling I, PV Drilling III và PV Drilling VI hoạt động tại Malaysia; giàn tự nâng PV Drilling II cung cấp dịch vụ tại Indonesia; giàn khoan nước sâu TAD - PV Drilling V khoan tại Brunei và giàn khoan đất liền PV Drilling 11 hoạt động tại Algeria.

Thị trường khoan trong nước cũng đang ấm dần lên khi nhiều chương trình khoan được lên kế hoạch triển khai như chương trình khoan dài hạn của Vietsovpetro ở mỏ Cá Tầm, các giếng Lạc Đà Vàng của Murphy Oil, chương trình khoan PTM STT-2B, khoan thẩm lượng và phát triển mỏ DHN và các chương trình khoan ngắn hạn của Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC, JVPC, SK Earthon, ENI,...

Đặc biệt các hoạt động liên quan đến Lô B - Ô Môn đang được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tích cực triển khai. Lô B - Ô Môn là dự án có quy mô lớn với tổng đầu tư lên đến gần 12 tỷ USD. Dự kiến, các chương trình khoan thuộc dự án Lô B - Ô Môn sẽ được triển khai từ năm 2025.

HK