Tài chính

Phạt 100 triệu đồng cá nhân nước ngoài vi phạm bảo hiểm qua biên giới

21:14 | 02/09/2019

Chia sẻ

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.
1_tdbu

Phạt 100 triệu đồng hành vi vi phạm lĩnh vực bảo hiểm, xổ số. Ngọc Thắng

Dự thảo bổ sung dịch vụ phụ trợ bảo hiểm đối với các tổ chức, cá nhân; đối tượng cung cấp dịch vụ bảo hiểm, phụ trợ bảo hiểm qua biên giới…

Mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số tối đa là 100 triệu đồng, đối với tổ chức tối đa là 200 triệu đồng. Mức xử phạt đối với tổ chức bằng 2 lần mức phạt tiền cá nhân đối với cùng hành vi vi phạm.

Xử phạt vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới đối với cá nhân nước ngoài từ 25 - 30 triệu đồng khi không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho việc cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua biên giới. 

Phạt từ 90 - 100 triệu đồng đối với trường hợp cá nhân nước ngoài cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam nhưng không phải là công dân quốc gia mà Việt Nam ký kết các điều ước quốc tế trong đó có thỏa thuận về cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam.

Phạt từ 180 - 200 triệu đồng đối với tổ chức nước ngoài cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam không có trụ sở chính tại quốc gia mà Việt Nam ký kết các điều ước quốc tế, trong đó có thỏa thuận về cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam…

Ngoài ra, dự thảo còn quy định đình chỉ hoạt động từ 6 - 12 tháng đối với những vi phạm trong bảo hiểm và phụ trợ bảo hiểm qua biên giới.

Dự kiến nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày 1.11.2019.

Thanh Xuân