|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM

15:02 | 24/06/2021
Chia sẻ
Ông Lê Trương Hải Hiếu, Chủ tịch UBND quận 12, đã được bầu giữ chức danh Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM khóa X.

Sáng 24/6, trong phiên khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND TP HCM khóa X, HĐND TP HCM đã biểu quyết giới thiệu đại biểu Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 để HĐND khóa X bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND TP HCM khóa X.

Ngay sau khi được HĐND TPHCM thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X, đồng chí Nguyễn Thị Lệ thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP HCM khóa X đối với ông Nguyễn Văn Dũng. 

Từ tờ trình của Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Thị Lệ, HĐND TP HCM cũng đã đã tiến hành bầu chức danh Trưởng ban, Phó Trưởng ban của HĐND TP HCM khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong đó, ông Lê Trương Hải Hiếu giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP HCM với 78/85 phiếu (một phiếu không hợp lệ), đạt tỷ lệ 82,98%. Hai Phó ban là Huỳnh Thanh Hùng (đạt số phiếu 84/85, đạt tỷ lệ 89,36%) và Trương Lê Mỹ Ngọc (đạt số phiếu 83/85, đạt tỷ lệ 88,3%).

Ông Cao Thanh Bình giữ chức Trưởng ban Văn hóa – Xã hội HĐNĐ TP HCM với số phiếu 82/86, đạt tỷ lệ 87,23 %. Hai Phó ban là Nguyễn Minh Nhựt (đạt số phiếu 85/86, đạt tỷ lệ 90,43 %) và Trần Hải Yến (đạt số phiếu 84/86, đạt tỷ lệ 89,36%).

Trưởng ban Đô thị HĐND TP HCM là bà Nguyễn Thị Thanh Vân với số phiếu 85/86, đạt tỷ lệ 90,43%. Bên cạnh đó, hai Phó ban là Huỳnh Hồng Thanh (đạt số phiếu 85/86, đạt tỷ lệ 90,43%) và Lê Xuân Viên (đạt số phiếu 83/86, đạt tỷ lệ 88,3%).

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP HCM là bà Phạm Quỳnh Anh với 85/86 số phiếu bầu, đạt tỷ lệ 90,43%. Hai Phó ban Nguyễn Văn Đạt (đạt số phiếu 85/86, đạt tỷ lệ 90,43 %) và Lê Minh Đức (đạt số phiếu 85/86, đạt tỷ lệ 90,43%).

Phương Trang

VinaCapital dự báo lợi nhuận doanh nghiệp sáng hơn năm sau và gợi ý 4 chủ đề đầu tư đáng quan tâm
Tại Hội nghị nhà đầu tư 2023, đại diện VinaCapital cho rằng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết sẽ gặp khó khăn trong năm nay với mức tăng chỉ khoảng 0,6%. Bức tranh sang năm tới có thể sẽ sáng hơn với mức tăng trưởng dao động 9 - 56%, tùy vào ngành nghề, mức bình quân là 25%.