|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

OCB đã bán ra một lượng cổ phiếu quĩ

14:55 | 25/09/2019
Chia sẻ
Ngân hàng Phương Đông (OCB) cho biết đã thực hiện bán ra một lượng cổ phiếu quĩ vào ngày 16/9, tuy nhiên chưa công bố thông tin chi tiết hơn về giao dịch.


Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) cho biết đã nhận được báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quĩ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Giao dịch được thực hiện vào ngày 16/9.

Hiện nay, ngân hàng chưa công bố thông tin cụ thể về giao dịch trên website.

Trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, OCB đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 6.599 tỉ đồng lên 9.083 tỉ đồng, tương ứng tăng 2.484 tỉ đồng (14%). 

Theo phương án tăng vốn điều lệ, OCB dự kiến chia cổ tức  bằng cổ phiếu tỉ lệ 20% (tương đương gần 1.300 tỉ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), đồng thời phát hành riêng lẻ khoảng 118,48 triệu cp (ứng với 1.185 tỉ đồng theo mệnh giá).

Đối tượng chào bán là dưới 100 nhà đầu tư trong và ngoài nước. Giá chào bán riêng lẻ dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm cuối quí gần nhất với thời điểm phát hành.

Cùng với đó, OCB cũng trình cổ đông việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quĩ để phân phối cho cán bộ nhân viên (ESOP) với số lượng là 5 triệu cổ phiếu, thời gian thực hiện hoàn thành trước ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 1.118 tỉ đồng, giảm hơn 14% so với cùng kì năm trước, chỉ bằng 35% kế hoạch lợi nhuận cả năm (3.200 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 894 tỉ đồng.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của OCB tăng 8,1% đạt 108.039 tỉ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng của ngân hàng tăng trưởng mạnh 20% đạt 67.577 tỉ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng tăng trưởng khiêm tốn với 64.458 tỉ đồng, tăng 6,8%.

Cùng với tăng trưởng mạnh cho vay, nợ xấu của ngân hàng tăng 34% lên 1.726 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ xấu trên thị trường 1 của ngân hàng tăng từ 2,29% vào cuối năm 2018 lên 2,55%. 

Trúc Minh

Nvidia - Công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới muốn lập cứ điểm tại Việt Nam
Chủ tịch Nvidia cho biết Tập đoàn đã đầu tư khoảng 250 triệu USD vào Việt Nam, xác định Việt Nam là thị trường quan trọng. Ông khẳng định Nvidia mong muốn thiết lập một trung tâm, cứ điểm tại Việt Nam để thu hút nhân tài trên khắp thế giới.