|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Ngân hàng đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý II, lợi nhuận giảm nhẹ so với cùng kỳ

15:05 | 19/07/2022
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế của Bac A Bank giảm 1,7% so với cùng kỳ xuống còn hơn 202 tỷ đồng chủ yếu do sự sụt giảm trong thu nhập lãi thuần và lãi từ hoạt động dịch vụ.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2022 với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 448 tỷ đồng, tăng gần 3% so với cùng kỳ và thực hiện 45% kế hoạch năm.

Trong đó, thu nhập lãi thuần và lãi từ hoạt động dịch vụ tăng gần 1% so với cùng kỳ, đạt lần lượt 1.038 tỷ và 36 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối lỗ 5,8 tỷ đồng, thấp hơn so với khoản lỗ cùng kỳ năm ngoái (10,8 tỷ đồng). Hoạt động chứng khoán đầu tư chỉ mang về cho ngân hàng 11,2 tỷ đồng, giảm gần 63% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm, ngân hàng trích lập hơn 55 tỷ đồng dự phòng, giảm 2,2% so với cùng kỳ 2021 và được hoàn nhập 14,1 tỷ đồng.

Riêng trong quý II, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đi lùi so với cùng kỳ (giảm 1,7% so với cùng kỳ), xuống còn hơn 202 tỷ đồng. Trong đó, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, giảm gần 12% so với cùng kỳ, đạt 507 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ cũng ghi nhận lãi thuần giảm 2,6%, đạt 19,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng mạnh 144% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh ngoại hối và đầu tư chứng khoán cũng báo lãi thay vì lỗ như cùng kỳ 2021.

 Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của Bac A Bank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 31/3/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 3,7%, đạt hơn 124.000 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng đạt 89.365 tỷ đồng, tăng 5,6% so với cùng kỳ. Tiền gửi của khách hàng tăng đến 4%, đạt hơn 97.000 tỷ đồng. 

Số dư nợ xấu của Bac A Bank giảm nhẹ 0,5% trong 6 tháng đầu năm, đạt 652 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu giảm từ 0,77% xuống còn 0,73%.

 Một số chỉ tiêu trong 6 tháng đầu năm của Bac A Bank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Phương Nga