|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Navico (ANV) báo lãi quý I tăng 47% nhờ đóng góp của điện mặt trời

07:26 | 27/04/2021
Chia sẻ
Ngoài doanh thu chính từ sản phẩm cá tra, ANV còn ghi nhận phần lợi nhuận mới từ doanh thu bán điện mặt trời trong quý I/2021.

Công ty Cổ phần Nam Việt (Mã: ANV) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2021 với doanh thu thuần đạt gần 706 tỷ đồng giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên nhờ giá vốn giảm hơn 18,4% nên lợi nhuận gộp tăng 17,3% đạt gần 142,3 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, trong kỳ ngoài doanh thu chính từ bán thành phẩm là cá tra đạt hơn 678,7 tỷ đồng, doanh thu bán điện mặt trời đạt 27,23 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ANV chưa tham gia vào mảng này.

Giá vốn của điện mặt trời chỉ hơn 3,44 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp từ sản xuất này là 23,79 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các chi phí, lãi sau thuế cuối kỳ đạt gần 64 tỷ đồng, tăng hơn 47% so với cùng kỳ.

Năm 2020, AVN đã đầu tư 53 MW điện mặt trời áp mái tại các nhà máy và vùng nuôi, tổng kinh phí 477 tỷ đồng. Doanh thu từ điện xuất hiện từ quý III/2020 và tổng cộng ghi nhận chỉ mới 8 tỷ đồng cả năm 2020.

Navico (ANV) báo lãi quý I tăng 47%  - Ảnh 1.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2021 của ANV.

Trong năm 2021, ANV đặt mục tiêu doanh thu 4.500 tỷ đồng doanh thu và 450 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy doanh nghiệp mới hoàn thành hơn 16% kế hoạch năm trong quý đầu năm.

Tính đến ngày 31/3/2021, tổng tài sản của ANV ghi nhận hơn 4.824 tỷ đồng, không có nhiều thay đổi so với con số hồi đầu năm.

Trong đó, tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn đạt gần 424 tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn, chủ yếu là phải thu ngắn hạn từ khách hàng là 286 tỷ đồng, giảm 14,4%. Hàng tồn kho tăng 4,6% lên hơn 1.988 tỷ đồng. 

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả cuối kỳ của doanh nghiệp giảm 3% so với đầu năm, xuống hơn 2.426 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ đi vay là 1.922 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm. 

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ 2.398 tỷ đồng, trong đó vốn góp chủ sở hữu 1.275 tỷ đồng và lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối 1.128 tỷ đồng.

P. Dương