|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nam Long muốn chi tối đa 1.000 tỷ để mua cổ phiếu quỹ

08:24 | 21/11/2022
Chia sẻ
Với 1.000 tỷ đồng, Nam Long có thể mua vào hơn 46,4 triệu cổ phiếu nếu tính theo giá cổ phiếu NLG chốt phiên 18/11.

HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (: NLG) vừa thông qua chủ trương mua lại cổ phiếu với tổng giá trị không vượt quá 1.000 tỷ đồng, trích từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Cuối quý III, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Nam Long hơn 2.171 tỷ đồng. 

Chốt phiên ngày 18/11, cổ phiếu NLG dừng ở mốc 21.550 đồng/cp. Với 1.000 tỷ đồng, công ty có thể mua vào hơn 46,4 triệu cổ phiếu.

Nam Long muốn mua lại cổ phiếu trong bối cảnh cổ phiếu NLG liên tục trượt dốc. Chốt phiên 16/11, cổ phiếu NLG đã mất gần 70% giá trị so với đầu năm và mất một nửa giá so với cuối tháng 8.

 Diễn biến giá cổ phiếu NLG từ đầu năm tới nay. (Nguồn: TradingView).

Gần đây, lãnh đạo và người có liên quan liên tục mua vào cổ phiếu của công ty. Cụ thể, ngày 17/11, em dâu ông Cao Tấn Thạch, thành viên HĐQT đăng ký mua 120.000 cổ phiếu từ ngày 23/11 đến ngày 21/12.

Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu trong thời gian từ ngày 18/11 đến ngày 17/12.

Ngoài ra, Giám đốc Tài chính và Người phụ trách quản trị của Nam Long đăng ký mua vào lần lượt 100.000 và 30.000 cổ phiếu trong tháng 11 và 12.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của NLG đạt 2.710 tỷ đồng tăng 244%, lợi nhuận sau thuế khoảng 276 tỷ đồng giảm 61% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, công ty đặt mục tiêu doanh thuần là 7.151 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 1.526 tỷ đồng. Sau ba quý, NLG mới hoàn thành 38% kế hoạch doanh thu, 18% kế hoạch lợi nhuận năm.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Nam Long.

Về cơ cấu tài sản, tại ngày 30/9, tổng tài sản của công ty đạt 25.526 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn đạt 4.277 tỷ đồng.

Cuối quý III, tổng nợ vay của NLG là 4.595 tỷ đồng, chiếm 18% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 12.921 tỷ đồng bao gồm 2.171 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh