Chứng khoán

Một công ty chứng khoán sắp vay nước ngoài thêm 2.500 tỷ đồng

08:14 | 10/06/2021

Chia sẻ

Theo phương án đưa ra, Chứng khoán Thiên Việt sẽ vay nước ngoài 2.500 tỷ đồng với thời hạn 6 tháng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (Mã: TVS) vừa thông qua phương án vay vốn và nhận bảo lãnh lãnh vốn nước ngoài thêm 2.500 tỷ đồng. Thời hạn vay 6 tháng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Theo nghị quyết, tài sản đảm bảo của khoản vay 2.500 tỷ đồng này là chứng chỉ tiền gửi/hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn và các giấy tờ có giá của các tổ chức tín dụng thuộc sở hữu của Chứng khoán Thiên Việt. 

Theo báo cáo tài chính quý I của Chứng khoán Thiên Việt, số tiền gửi có kỳ hạn và chứng chỉ tiền gửi tại các tổ chức tín dụng là 2.449,6 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn của Chứng khoán Thiên Việt, thời điểm cuối quý I, nợ phải của công ty là 2.605 tỷ đồng, trong đó vay ngắn hạn là 2.468 tỷ đồng. Các khoản vay của công ty chủ yếu từ tổ chức tài chính với tổng giá trị là 2.435 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của Chứng khoán Thiên Việt tại ngày 31/3 là 1.459 tỷ đồng.

Khác với hoạt động của đa phần của các công ty chứng khoán trên thị trường, Chứng khoán Thiên Việt chỉ sử dụng một nguồn vốn nhỏ để cho vay margin. Tổng giá trị cho vay ký quỹ của công ty thời điểm cuối quý I là 162,6 tỷ đồng, tương đương 11,1% vốn chủ sở hữu. Tại các đơn vị khác, ngưỡng quy định cho vay margin bằng 2 lần vốn chủ sở hữu gần chạm tới.

Lợi Hoàng