|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỗi ngày có gần 700 doanh nghiệp đăng ký 'khai tử'

11:12 | 29/03/2023
Chia sẻ
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong quý I/2023 có tới 60.200 doanh nghiệp rút khỏi thị trường, tức là khoảng 670 doanh nghiệp đăng ký 'khai tử' mỗi ngày.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê (GSO), trong tháng 3, cả nước có 14.200 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 145.700 tỷ đồng và số lao động đăng ký 92.600 lao động, tăng 60,9% về số doanh nghiệp, tăng 122,2% về vốn đăng ký và tăng 81,4% về số lao động so với tháng 2/2023.

Bên cạnh đó, cả nước còn có gần 6.300 nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 60,1% so với tháng trước và tăng 46,2% so với cùng kỳ năm 2022.

Tính chung quý I năm 2023, cả nước có gần 34.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 310,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký 212,3 nghìn lao động, giảm 2% về số doanh nghiệp, giảm 34,1% về vốn đăng ký và giảm 12,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong ba tháng đầu năm 2023 đạt 9,2 tỷ đồng, giảm 32,8% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu tính cả 446,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 10.600 doanh nghiệp tăng vốn, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong ba tháng đầu năm 2023 là 756,7 nghìn tỷ đồng, giảm 35,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Hạ An tổng hợp số liệu từ GSO.

 

Bên cạnh đó, cả nước có hơn 23.000 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (giảm 10% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong ba tháng đầu năm 2023 lên gần 57.000 doanh nghiệp, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2022. Bình quân một tháng có gần 19.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, quý I năm 2023 có 330 doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, giảm 36,4% so với cùng kỳ năm trước; 8.100 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 9,6%; 25.400 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, tăng 1,5%.

Cũng trong tháng 3, có 4.147 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 9,1% so với tháng trước và tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước; 3.452 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 31% và tăng 39,5%; có 1.412 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 21% và tăng 31,1%.

Tính chung quý I năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 42.900 doanh nghiệp, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước; gần 12.800 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 13,1%; 4.600 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6,5%. Bình quân một tháng có gần 20.100 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

 

Đơn hàng quý II sẽ tích cực hơn

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, phần lớn các doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh đi ngang hoặc khó khăn hơn trong quý I/2023.

Bước sang quý II, có 44,1% số doanh nghiệp dự báo xu hướng sẽ tốt lên so với quý I năm 2023; 35,3% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định và chỉ số ít doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn.

Về khối lượng sản xuất, đơn đặt hàng và đơn hàng xuất khẩu, hầu hết các doanh nghiệp đánh giá I/2023 còn thấp hơn nhiều so với quý IV/2022.

Trong đó, có tới 39,4% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm, 40,1% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu mới giảm. Các doanh nghiệp cũng dự báo sang quý II lượng đơn hàng sẽ được cải thiện.

Hạ An

Bất động sản 5 tháng đầu năm: Vốn ngoại đăng ký giảm mạnh, số doanh nghiệp giải thể tăng
Sức cầu thị trường địa ốc vẫn yếu trong khi dòng vốn chảy vào lĩnh vực này chưa có sự cải thiện. Riêng vốn FDI đăng ký vào bất động sản 5 tháng đầu năm nay giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.