Tài chính

Lợi nhuận từ kinh doanh bảo hiểm của Bảo Minh giảm gần 35% trong khi thu từ tài chính tăng mạnh

20:13 | 09/04/2021

Chia sẻ

Theo báo cáo tài chính kiểm toán mới công bố, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo hiểm Bảo Minh giảm gần 35% so với năm trước, trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính tăng hơn 50%.
Lợi nhuận Bảo hiểm Bảo Minh bất ngờ tăng trưởng âm sau kiểm toán - Ảnh 1.

Tổng CTCP Bảo Minh. (Ảnh minh họa: BMI).

Mới đây, Tổng CTCP Bảo Minh (Mã: BMI) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán của hai năm 2019 và 2020. 

Theo đó, lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Bảo Minh tăng 1,3 tỷ đồng đạt 233,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế của năm 2019 tăng gần 34 tỷ đồng đạt 254 tỷ đồng so với trước kiểm toán. 

Bên cạnh đó, tổng tài sản của công ty tính đến ngày 31/12/2020 sau kiểm toán cũng giảm từ 6.704 tỷ đồng xuống 6.551 tỷ đồng, chủ yếu đến từ việc điều chỉnh giảm khoản mục các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Công ty hiện chưa công bố văn bản giải trình thay đổi trong báo cáo tài chính.

Lợi nhuận Bảo hiểm Bảo Minh bất ngờ tăng trưởng âm sau kiểm toán - Ảnh 2.

(Ảnh: Lê Huy tổng hợp).

Theo báo cáo kiểm toán, trong năm 2020, doanh thu phí bảo hiểm gốc của công ty đạt gần 4.300 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng chính là bảo hiểm con người (33%), bảo hiểm cháy nổ (20,8%) và bảo hiểm xe cơ giới (19,1%).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm gần 35% so với năm trước, xuống 156 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính tăng hơn 50%, đạt 192 tỷ đồng. Đây là 2 nguồn thu lớn nhất cho Bảo Minh trong năm vừa quá.

So với thời điểm đầu năm 2020, tổng tài sản của Bảo Minh ghi nhận tăng hơn 14%, đạt 6.551 tỷ đồng. Trong đó, khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm gần 39% với 2.554 tỷ đồng, đóng góp chính là tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 12 tháng (2.447 tỷ đồng), lãi suất từ 4,6%/năm đến 8,9%/năm.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn chiếm 568 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào tiền gửi có kỳ hạn và trái phiếu, lãi suất từ 5%/năm đến 8,5%.

Lê Huy